Trang chủ Đời sống Đối tượng được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế tại...

Đối tượng được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế tại Đồng Nai giai đoạn 2022-2025

18
0

Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn giai đoạn 2022 – 2025 được thực hiện theo Nghị quyết số 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2022.

Ngày 8 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND về việc Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 – 2025.


Quy định về đối tượng và mức đóng bảo hiểm y tế
Quy định về đối tượng và mức đóng bảo hiểm y tế

Đối tượng áp dụng

a) Người dân tộc thiểu số có nơi thường trú/nơi tạm trú tại các xã khu vực I tỉnh Đồng Nai theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

b) Người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Chính phủ.

c) Người từ đủ 70 tuổi đến 79 tuổi có nơi thường trú/nơi tạm trú tại các xã khu vực I tỉnh Đồng Nai theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.


d) Người lao động hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp quá 03 tháng chưa tham gia lại bảo hiểm y tế cho đến khi tìm được việc làm mới và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.

đ) Người thuộc hộ gia đình thoát nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh trong thời gian hai năm từ khi có quyết định công nhận thoát nghèo. Đối với người thuộc hộ gia đình có quyết định công nhận thoát nghèo sau ngày 01 tháng 01 năm 2024 được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

e) Học sinh, sinh viên khuyết tật học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và học sinh tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật.


g) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh.

h) Học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục có trụ sở đặt tại các xã khu vực I tỉnh Đồng Nai theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

i) Người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống theo quy định chuẩn hộ có mức sống trung bình của tỉnh.


k) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Nguyên tắc hỗ trợ

Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng được ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

a) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này.

b) Ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Chính phủ, các đối tượng được hỗ trợ như sau:

  • Hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng quy định tại điểm e khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này.
  • Hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng quy định tại điểm g khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này.
  • Hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng quy định tại điểm h và điểm i khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này.

Kinh phí thực hiện

Nguồn ngân sách địa phương được bố trí hàng năm theo phân cấp ngân sách được giao.

Tài liệu kèm theo:


ĐÁT NỀN SỔ HỒNG TẠI BÌNH DƯƠNG
LỰA CHỌN SẢN PHẨM (5X20;5X30;10X20,10X30)


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây