Trang chủ Khu công nghiệp Danh sách Khu, Cụm công nghiệp tại Hải Dương đang hoạt động...

Danh sách Khu, Cụm công nghiệp tại Hải Dương đang hoạt động và thành lập mới

1373
0

Các khu công nghiệp Hải Dương đang hoạt động gồm 11 KCN, 3 KCN đang xây dựng 7 KCN được quy hoạch mới. Có 46 cụm công nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển kinh tế của tỉnh. Đến năm 2025, Hải Dương phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại hóa.

Tính tới tháng 2 năm 2021 Hải Dương đã được Thủ tướng chấp thuận 18 khu công nghiệp với diện tích 3.517 ha. Trong đó đã có 14 khu công nghiệp đã được thành lập với diện tích 2.567 ha.


Trong 14 khu công nghiệp thì có 11 khu công nghiệp hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng và đang hoạt động với tổng diện tích là 1.732 ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân các khu công nghiệp đạt 82% tổng diện tích đất công nghiệp được bàn giao.

BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ : Số 2 Đường Thanh Niên – P. Quang Trung -TP Hải Dương – Tỉnh Hải Dương
Điện thoại :  02203854568

Sơ đồ vị trí các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Sơ đồ vị trí các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Danh sách các khu công nghiệp đang hoạt động

Khu công nghiệp Đại An

Khu công nghiệp Đại An thành lập năm 2003 theo quyết định của Thủ tướng chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ngày 24/03/2003. Quyết định thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN số 739/2003/QĐ-UB của UBND tỉnh Hải Dương.


Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Đại An, thành phố Hải Dương được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 732/QĐ-BXD ngày 27/5/2003, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 23/01/2008.

 • Vị trí: Nằm trên Km 51, thuộc địa bàn xã Tứ Minh – thành phố Hải Dương và thị trấn Lai Cách huyện Cẩm giàng.
 • Quy mô: 135,96 ha

Khu công nghiệp Tân Trường

Khu công nghiệp Tân Trường được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết đinh số 1095/QĐ-BXD ngày 01/08/2006, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 14/01/2010.


 • Vị trí: xã Tân Trường và Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
 • Quy mô: 198 ha

Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát

Ngày 01/03/2019, Thủ tướng Chính Phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của khu công nghiệp, theo đó, chủ đầu tư của dự án được điều chỉnh thành Công ty TNHH khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát với số vốn đầu tư dự kiến hơn 2.000 tỷ đồng. 

Ngày 14/03/2019 UBND tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định số 883/QĐ-UBND về việc cho phép đổi tên KCN Việt Hòa – Kenmark thành Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát.


 • Vị trí: Km 47, Quốc lộ 5, TP. Hải Dương
 • Quy mô: 46,5 ha

Khu công nghiệp Lai Cách

Khu công nghiệp Lai Cách được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 theo quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND tỉnh Hải Dương. 

Ngày 30/05/2008 Khu công nghiệp Lai Cách được thành lập theo Quyết định số 1836/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương

 • Vị trí: thuộc địa phận thị trấn Lai Cách và xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương
 • Quy mô: 135,42 ha

Khu công nghiệp Cộng Hòa

Ngày 09/04/2008, Ban quản lý các KCN tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu số 0227553775 cho Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Cộng Hòa với diện tích đầu tư là 357,03 ha, với thời hạn hoạt động là 50 năm. 

Ngày 01/04/2008, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của KCN Cộng Hòa theo Quyết định số  727/QĐ-BTNMT ngày 01/04/2008.

Khu công nghiệp Cộng Hòa được điều chỉnh diện tích theo Quyết định điều chỉnh Quy hoạch số 706/QĐ-UBND ngày 26/03/2015 của UBND tỉnh Hải Dương, theo đó diện tích của KCN được điều chỉnh giảm 155,6 ha xuống còn 201,43 ha (Điều chỉnh giảm 23,83 ha khu vực phía Bắc sang thành đất khu đô thị; Giảm diện tích quy hoạch khu vực phía Nam KCN đi 131,77 ha), đồng thời tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê trong KCN được điều chỉnh giảm còn 145,54 ha. 

Vị trí: thuộc phường Cộng Hòa và phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Khu công nghiệp Nam Sách

KCN Nam Sách được Bộ Xây dựng phê duyệt tại quyết định số 734/QĐ-BXD ngày 27/5/2003, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định sô 1442/QĐ-UBND ngày 21/4/2009. Khu công nghiệp được đầu tư xây dựng với diện tích 62 ha. Khu công nghiệp chính thức đi vào hoạt động từ năm 2005. Hiện nay khu công nghiệp đã được lấp đầy, thu hút được 28 nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông.

 • Vị trí: TP.Hải Dương
 • Quy mô: 63 ha
 • Chủ đầu tư: tập đoàn TNI Holdings Việt Nam

Khu công nghiệp Phúc Điền

Khu công nghiệp Phúc Điền được Bộ Xây dựng và phê duyệt tại Quyết định số 733/QĐ-BXD ngày 27/5/2003.

 • Vị trí: Thuộc địa phận các xã Cẩm Phúc và Cẩm Điền thuộc huyện Cẩm Giàng của tỉnh Hải Dương 
 • Quy mô: 83 ha

Khu công nghiệp Đại An mở rộng

Khu công nghiệp Đại An mở rộng được thành lập năm 2007 với diện tích: 416,21ha. Đến năm 2008, khu công nghiệp đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và có thể cung cấp đất công nghiệp cho các nhà đầu tư với diện tích giai đoạn I là 189,02 ha.

 • Vị trí: Huyện Cẩm Giàng và TP.Hải Dương
 • Quy mô: 416 ha
Sơ đồ mặt bằng sử dụng đất khu công nghiệp Đại An mở rộng
Sơ đồ mặt bằng sử dụng đất khu công nghiệp Đại An mở rộng

Khu công nghiệp Lai Vu

Khu công nghiệp Lai Vu có tiền thân là Khu công nghiệp tàu thủy Lai Vu, được Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt vào Quy hoạch chung phát triển các khu công nghiệp tại Việt Nam tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/08/2006.

Ngày 25/06/2007 KCN tàu thủy Lai Vu chính thức được thành lập theo Quyết định số 2326/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương.

Ảnh hưởng từ vụ việc của VINASHIN nên ngày 18/06/2010, Thủ tướng Chính Phủ đã có Quyết định số 926/QĐ-TTg về việc tái cơ cấu VINASHIN, theo đó, dự án phát triển KCN tàu thủy Lai Vu được giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Sau đó, PVN đã thành lập Công ty TNHH một thành viên KCN Lai Vu để quản lý và phát triển xây dựng khu công nghiệp đồng thời ngày 30/09/2011, theo sự đề nghị của PVN, Thủ tướng Chính Phủ đã đồng ý đổi tên KCN tàu thủy Lai Vu thành Khu công nghiệp Lai Vu.  

 • Vị trí: Huyện Kim Thành, Hải Dương
 • Quy mô: 213 ha
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Lai Vu

Khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền

Khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền nay được gọi là KCN VSIP Hải Dương được UBND tỉnh Hải Dương thành lập vào năm 2008 với diện tích quy hoạch ban đầu là 205,8 ha, tuy nhiên mãi đến năm 2010, chủ đầu tư mới được nhận bàn giao 150 ha đất đầu tiên để triển khai xây dựng, tuy nhiên sau đó đã nhiều lần đình trệ để điều chỉnh quy hoạch.

Năm 2015 dự án được chuyển nhượng cho chủ đầu tư mới là Công ty TNHH VSIP Hải Dương và từ đó tới nay được gọi là KCN VSIP Hải Dương, đồng thời diện tích quy hoạch giảm xuống còn hơn 150 ha.

 • Vị trí: Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương
 • Quy mô: 150 ha
 • Chủ đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Phúc HưnG. Sau đó chuyển nhượng lại cho Công ty TNHH VSIP Hải Dương.

Khu công nghiệp Phú Thái

Khu công nghiệp Phú Thái được phê duyệt thuộc Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ với diện tích quy hoạch dự kiến là 72 ha. Ngày 14/07/2014, Thủ tướng chính Phủ đồng ý phê duyệt giảm diện tích KCN Phú Thái từ 72 ha xuống còn 57 ha

 • Vị trí: Huyện Kim Thành, Hải Dương
 • Quy mô: 56,7 ha

Các khu công nghiệp được quy hoạch mới tại Hải Dương

Hải Dương có 10 KCN (bao gồm phần mở rộng) nhưng chưa được thành lập. Trong đó, KCN Quốc Tuấn – An Bình (huyện Nam Sách, 180 ha) vừa được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký quyết định chủ trương đầu tư dự án do CTCP KCN kỹ thuật cao An Phát 1 làm chủ đầu tư (Dự án được thực hiện tại các xã Quốc Tuấn, An Bình và An Lâm)

Khu công nghiệp Kim Thành

 • Vị trí: Huyện Kim Thành, Hải Dương
 • Quy mô: 164,98 ha
 • Đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa thực hiện giải phóng mặt bằng, chưa được bàn giao đất.

Khu công nghiệp Gia Lộc

 • Vị trí: Huyện Gia Lộc, Hải Dương
 • Quy mô: 198 ha
 • Đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch chi tiết.

Khu công nghiệp Lương Điền – Ngọc Liên

 • Vị trí: Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương
 • Quy mô: 150 ha
 • Đã được quy hoạch nhưng chưa thành lập

Khu công nghiệp Thanh Hà

 • Vị trí: Huyện Thanh Hà, Hải Dương
 • Quy mô: 150 ha
 • Đã được quy hoạch nhưng chưa thành lập

Khu công nghiệp Hưng Đạo

 • Vị trí: Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương
 • Quy mô: 200 ha
 • Đã được quy hoạch nhưng chưa thành lập

Khu công nghiệp Tân Trường mở rộng

 • Vị trí: Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương
 • Quy mô: 112,6 ha
 • Đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa thực hiện giải phóng mặt bằng, chưa được bàn giao đất.

Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng

 • Vị trí: Huyện Bình Giang, Hải Dương
 • Quy mô: 214,57 ha
 • Đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết.

Khu công nghiệp Quốc Tuấn – An Bình

 • Vị trí: Huyện Nam Sách, Hải Dương
 • Quy mô: 180 ha
 • Đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng

Khu công nghiệp Bình Giang

 • Vị trí: Huyện Bình Giang, Hải Dương
 • Quy mô: 150 ha
 • Đã được quy hoạch nhưng chưa thành lập

Khu công nghiệp Hoàng Diệu

 • Vị trí: Huyện Gia Lộc, Hải Dương
 • Quy mô: 250 ha
 • Đã được quy hoạch nhưng chưa thành lập

Ngày 22/12/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý bổ sung các khu công nghiệp sau vào quy hoạch gồm: Khu công nghiệp Bình Giang 2 (diện tích 303,27 ha) tại các xã Thái Hòa, Thái Dương, Tân Hồng và Bình Xuyên, huyện Bình Giang; Khu công nghiệp Thanh Hà 2 (diện tích 250 ha) tại các xã Thanh Cường và Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà; Khu công nghiệp Kim Thành 2 (diện tích 437,24 ha) tại các xã Đại Đức và Tam Kỳ, huyện Kim Thành.

Các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các công văn số 1156/TTg-KTN ngày 14/7/2014 và số 157/TTg-CN ngày 4/2/2021 không thay đổi.

Danh sách các cụm công nghiệp tại Hải Dương

TTTên cụm công nghiệpĐịa chỉDiện tích
1Cụm công nghiệp Việt hòaPhường Việt Hòa – TP Hải Dương44.87
2CCN Cẩm ThượngPhường Cẩm Thượng và phường Việt Hòa51.90
3CCN Tây Ngô QuyềnPhường Cẩm Thượng19.51
4CCN Ba HàngPhường Ái Quốc và xã Nam Đồn46.04
5CCN Cao AnXã Cao An, TT Lai Cách – Huyện Cẩm Giàng46.31
6CCN Dịch vụ thương mại Lương ĐiềnXã Lương Điền40.37
7CCN Lương ĐiềnXã Lương Điền35.69
8CCN Đoàn TùngXã Đoàn Tùng – Huyện Thanh Miện35.14
9CCN Ngũ Hùng – Thanh GiangXã Ngũ Hùng51.00
10CCN Cao ThắngXã Cao Thắng và xã Tứ Cường45.52
11CCN Nghĩa AnXã Nghĩa An – Huyện Ninh Giang34.50
12CCN Hồng phúc-Hưng LongXã Hồng Phúc và xã Hưng Long50.00
13CCN Tân PhongHuyện Ninh Giang50.00
14CCN Nguyên GiápXã Nguyên Giáp – Huyện Tứ Kỳ47.49
15CCN Kỳ SơnXã Kỳ Sơn và một phần xã Ngọc Sơn53.26
16CCN Ngọc SơnXã Ngọc Sơn59.52
17CCN Văn Tốxã Văn Tố35.18
18CCN Thạch Khôi – Gia XuyênPhường Thạch Khôi TP Hải Dương và xã Gia Xuyên 68.10
19CCN An ĐồngThị Trấn Nam Sách – Huyện Nam Sách48.10
20CCN Đồng LạcHuyện nam Sách50.00
21CCN Nam Hồng – Hồng PhongHuyện nam Sách50.00
22CCN Quỳnh PhúcXã Kim Xuyên và xã Phúc Thành – Huyện Kim Thành57.90
23CCN Cộng HoàXã Cộng Hòa54.63
24CCN Kim LươngXã Kim Lương32.38
25CCN Cổ Dũng – Cộng HòaKim Thành22.00
26CCN Đại Đức – Tam KỳKim Thành (quy hoạch đến 2025)50.00
27CCN Hiệp SơnXã Hiệp Sơn – Huyện Kinh Môn20.63
28CCN Phú ThứThị trấn Phú Thứ64.53
29CCN Duy TânXã Duy Tân43.58
30CCN Long XuyênXã Long Xuyên61.96
31CCN An PhụHuyện Kinh Môn50.00
32CCN Thăng Long – Quang TrungHuyện Kinh Môn50.00
33CCN Kinh MônHuyện Kinh Môn50.00
34CCN Văn An 1Phường Văn An – Thị xã Chí Linh13.69
35CCN Văn An 2Phường Văn An 14.70
36CCN Tân DânXã Tân Dân25.44
37CCN Hoàng Tânphường Hoàng Tân48.30
38CCN Văn ĐứcThị xã Chí Linh50.00
39CCN Quyết Thắng – Tiền TiếnHuyện Thanh Hà50.00
40CCN Hà Đông 1Huyện Thanh Hà50.00
41CCN Hà Đông 2Huyện Thanh Hà (Quy hoạch đến 2025)50.00
42CCN Tân Hồng – Vĩnh HồngXã Tân Hồng và xã Vĩnh Hồng – Huyện Bình Gang44.72
43CCN Nhân QuyềnXã Nhân Quyền42.40
44CCN Hưng ThịnhXã Hưng Thịnh47.82
45CCN Tráng LiệtXã Tráng Liệt27.78
46CCN Bình Minh – Tân HồngHuyện Binh Giang48.00

Trên đây là danh sách các Khu, Cụm cộng nghiệp tại tỉnh Hải Dương đã được chúng tôi cập nhật đến hết tháng 11/2021. Trong quá trình cập nhật có thể thiếu sót, rất mong được sự đóng góp của quý độc giả để chúng tôi hoàn thiện hơn.


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây