Trang chủ Khu công nghiệp Danh sách Khu, Cụm công nghiệp tại Bình Phước đang hoạt động...

Danh sách Khu, Cụm công nghiệp tại Bình Phước đang hoạt động và thành lập mới

1573
0

Chúng tôi cập nhật danh sách các Khu, cụm công nghiệp đang hoạt động và quy hoạch mới trên địa bàn các huyện Chơn Thành, TP. Đồng Xoài, Đồng Phú, Hớn Quản, Lộc Ninh tỉnh Bình Phước.

Bình Phước nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giáp với các tỉnh có nền công nghiệp mạnh như Bình Dương, Đồng Nai. Bình Phước cũng là cửa ngõ của vùng Tây Nguyên trong kết nối kết nối với TP.HCM và nước bạn Campuchia.


Hiện Bình Phước đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập 14 khu công nghiệp, trong đó có 1 khu công nghiệp mới được thành lập trong khu kinh tế là khu công nghiệp Ledana có diện tích 424,54 ha, 13 khu công nghiệp ngoài khu kinh tế với tổng diện tích 4,679 ha. Có 2 khu công nghiệp đã có tỷ lệ lấp đầy 100% là Chơn Thành I và Nam Đồng Phú. 4 khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy trên 90% là Minh Hưng – Hàn Quốc, Đồng Xoài I, Chơn Thành II, Minh Hưng III.

Danh sách các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Theo quy hoạch phát triển của UBND tỉnh đến năm 2020, Bình Phước có 14 khu công nghiệp và khu kinh tế. Ngoài ra, tỉnh còn quy hoạch trên 20 cụm công nghiệp chuyên về chế biến gỗ, dệt nhuộm, may mặc, luyện cán thép, chế biến nông sản, gia công cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, điện tử,…

1. Khu công nghiệp Minh Hưng  – Hàn Quốc

KCN Minh Hưng – Hàn Quốc nằm trong KCN Minh Hưng 700ha đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (giai đoạn I) tại Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 15/01/2007 và được điều chỉnh tại Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 và (giai đoạn II) tại Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 27/4/2009.


Giấy chứng nhận đầu tư số 44222000004 ngày 15 tháng 01 năm 2007, do Công ty TNHH C&N Vina làm chủ đầu tư hạ tầng. Hiện đã đi vào hoạt động.

Vị trí: Xã Minh Hưng – Huyện Chơn Thành – Bình Phước

Quy mô: 392.28 ha


Mặt bằng KCN Minh Hưng – Hàn Quốc

2. Khu công nghiệp Minh Hưng III

Khu công nghiệp Minh Hưng III được thành lập từ năm 2007, do các công ty thành viên của Tập đoàn Cao Su Việt Nam góp vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư 289 tỷ đồng trong đó vốn điều lệ là 120 tỷ đồng.KCN được xây dựng với mục tiêu trở thành khu công nghiệp tiêu chuẩn , thân thiện với môi trường, với các chính sách hỗ trợ tối đa nhằm mục đích để nhà đầu tư phát triển bền vững tại KCN.

Vị trí: Huyện Chơn Thành – Bình Phước

Quy mô: 291.52 ha


Chủ đầu tư: Công ty thành viên của Tập đoàn Cao Su Việt Nam

Mặt bằng giai đoạn 1
Mặt bằng sau khi được mở rộng

3. Khu công nghiệp Nam Đồng Phú

KCN Nam Đồng Phú 72 ha đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2008 và được cấp phép đầu tư số 44221000062 ngày 09 tháng 6 năm 2008, do Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh hạ tầng và Bất động sản Đồng Phú làm chủ đầu tư hạ tầng.

Vị trí: Xã Tân Lập – Huyện Đồng Phú – Bình Phước

Quy mô: 72 ha

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh hạ tầng và Bất động sản Đồng Phú

Mặt bằng KCN Nam Đồng Phú

4. Khu công nghiệp Đồng Xoài I

KCN Đồng Xoài I đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 29/12/2006, hiện đang hoạt động nhưng chưa có chủ đầu tư hạ tầng.

Vị trí: Xã Tân Thành – Huyện Đồng Xoài – Bình Phước

Quy mô: 153.49 ha

Mặt bằng KCN Đồng Xoài I

5. Khu công nghiệp Đồng Xoài II

KCN Đồng Xoài II với diện tích 84,7ha đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 26/8/2009, do Công ty Cổ phần Quang Minh Tiến làm chủ đầu tư hạ tầng, đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Vị trí: Xã Tiến Thành – Huyện Đồng Xoài – Bình Phước

Quy mô: 84.7 ha

Mặt bằng sử dụng đất KCN Đồng Xoài II

6. Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú

KCN Bắc Đồng Phú diện tích 184 ha đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2009 do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú làm chủ đầu tư hạ tầng ( hiện đang triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN.Giấy chứng nhận đầu tư số 44221000081 ngày 23/11/2009.Đang hoàn thành thủ tục để cấp phép xây dựng.

Vị trí: Xã Thuận Phú – Huyện Đồng Phú – Bình Phước

Quy mô: 184 ha

Mặt bằng KCN Bắc Đồng Phú

7. Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước

KCN Becamex – Bình Phước 1.993 ha đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008.Giấy chứng nhận đầu tư đầu tư số 44221000072 ngày 29 tháng 12 năm 2008, do Công ty Cổ phần KCN Becamex – Bình Phước làm chủ đầu tư hạ tầng.

Hiện nay đang được giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng

Vị trí: Xã Thành Tâm – Huyện Chơn Thành – Bình Phước

Quy mô: 1,993 ha

Mặt bằng KCN Becamex Bình phước

8. Khu công nghiệp Chơn Thành I

KCN Chơn Thành I nằm trong KCN Chơn Thành đã được Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN Chơn Thành giai đoạn I tại Quyết định số 283/QĐ-BXD ngày 24/02/2004.Giấy chứng nhận đầu tư số 4403000008 ngày 10 tháng 12 năm 2001, do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Chơn Thành làm chủ đầu tư hạ tầng. Hiện đã đi vào hoạt động.

Vị trí: Huyện Chơn Thành – Bình Phước

Quy mô: 120 ha

Mặt bằng giai đoạn I

9. Khu công nghiệp Chơn Thành II

Vị trí: Huyện Chơn Thành – Bình Phước

Quy mô: 76 ha

Mặt bàng sử dụng đất

10. Khu công nghiệp Việt Kiều

KCN Việt Kiều nằm trong KCN Tân Khai được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2008 do Công ty Cổ phần và đầu tư phát triển Minh Khang làm chủ đầu tư hạ tầng. Hiện đang chuẩn bị xây dựng cơ sở hạ tầng.

Vị trí: Huyện Hớn Quản – Bình Phước

Quy mô: 101.82 ha

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Minh Khang

Mặt bằng quy hoạch sử dụng đất

11. Khu công nghiệp Tân Khai I

Vị trí: Huyện Hớn Quản – Bình Phước

Quy mô: Đang cập nhật

Mặt bằng KCN Tân Khai I

12. Khu công nghiệp Tân Khai II

KCN Tân Khai II ha nằm trong KCN Tân Khai được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2009 và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 44221000083 ngày 22 tháng 12 năm 2009, do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển HHP làm chủ đầu tư hạ tầng. Hiện đang hoàn thành các thủ tục để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Vị trí: Huyện Hớn Quản – Bình Phước

Quy mô: 344 ha

Mặt bằng sử dụng đất KCN Tân Khai II

13. Khu công nghiệp Thanh Bình

KCN Thanh Bình nằm trong KCN Tân Khai được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2008 do Công ty TNHH Việt Phương làm chủ đầu tư hạ tầng. Hiện đang xây dựng cơ sở hạ tầng.

Vị trí: Huyện Hớn Quản – Bình Phước

Quy mô: 91.94 ha

Chủ đầu tư: Công ty TNHH xây dựng thương mại Thuận Việt

14. Khu công nghiệp Ledana (Đang xây dựng)

KCN Ledana tọa lạc tại Xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. KCN nằm Nằm trong khu công nghiệp Kinh tế Hoa Lư, gần cửa khẩu Hoa Lư và cách Thành phố Hồ Chí Minh 130 km về hướng Tây Bắc.

Thủ tướng Chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Ledana Lộc Ninh – Bình Phước với diện tích 424,5 ha có tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng. Vốn nhà nước góp 17% tương đương 200 tỷ đồng. Dự án Khu công nghiệp Ledana do Công ty CP quốc tế Lê Đại Nam (Ledana Corp) làm chủ đầu tư.

Vị trí: Xã Lộc Thạnh – Huyện Lộc Ninh – Bình Phước

Quy mô: 424,5 ha

Phối cảnh Khu công nghiệp Ledana

15- Khu công nghiệp Minh Hưng Sikico

Khu công nghiệp Minh Hưng Sikico được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ kể từ 30/5/2016 đã chính thức triển khai giai đoạn một.

Vị trí: xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản

Quy mô 655 ha, cùng tổng mức đầu tư lên đến 3.400 tỷ đồng.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Công nghiệp Minh Hưng – Sikico

Khu công nghiệp Minh Hưng Sikico

16- Khu công nghiệp Đồng Xoài III

KCN Đồng Xoài III với diện tích 120,33ha đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 14/01/2009, do Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Bình Phước làm chủ đầu tư hạ tầng, đã dược cấp giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép xây dựng.

Quy mô: 120,33 ha

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Bình Phước

Phối cảnh KCN Đồng Xoài III

17- Khu công nghiệp Đồng Xoài IV

UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 04/11/2009.

Vị trí: xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Quy mô: 92,6 ha

Chủ đầu tư: Công ty TNHH xây dựng thương mại Thuận Việt

18- Khu công nghiệp Becamex Đồng Phú

Mới đây, Becamex – Bình Phước dự kiến sẽ triển khai dự án KCN Đồng Phú trong năm 2022. Đây chính là tin vui đến các nhà đầu tư bất động sản Bình Phước và người dân sống tại khu vực.

Quy mô ban đầu Khu đô thị – dịch vụ – công nghiệp Đồng Phú là 17.169,6 ha, toạ lạc tại địa bàn các xã Tân Lập, Tân Lợi, Tân Hòa, Tân Hưng, Tân Phước và Đồng Tiến huyện Đồng Phú, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước. Đây là quỹ đất lâm nghiệp nhưng nay đã được UBND tỉnh thu hồi, giao cho Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước quản lý.

Đến năm 2014, UBND Bình Phước quyết định điều chỉnh diện tích dự án Khu Đô thị – Dịch vụ – Công nghiệp Đồng Phú xuống còn 14.531 ha. Trong đó, dự kiến quy hoạch 5.000 ha làm khu tái định canh, định cư, còn lại 9.531 ha quy hoạch thực hiện dự án Khu Đô thị – Dịch vụ – Công nghiệp Đồng Phú.

Vừa qua, Tổng giám đốc Công ty Becamex Bình Phước, Ông Huỳnh Thanh Nhã đã trình bày sơ lược về công tác quy hoạch sử dụng đất đầu tư dự án với quy mô hơn 6.300 ha tại Khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ – đô thị Đồng Phú.

Theo đó, đất phát triển công nghiệp hơn 3.100 ha, đất dịch vụ khoảng 100 ha và đất dùng cho đô thị – tái định cư 3.100 ha đáp ứng cho khoảng 350 ngàn người. Dự kiến đầu tư xây dựng hạ tầng vào năm 2022.

Theo đồ án phát triển công nghiệp tỉnh Bình Phước đến 2030, tầm nhìn đến 2050. Phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp, khu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm Phát huy các lợi thế của tỉnh về nguồn lực đất đai và vị trí trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ để phát triển đồng bộ, hiệu quả và nhanh chóng các KCN, KKT, CCN, khu KHCN&ĐMST trên địa bàn tỉnh, tạo động lực thu hút mạnh mẽ đầu tư trong và
ngoài nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó:

  • Giai đoạn 2020-2025: Phát triển 8.290 ha KCN, 25.864 ha KKT (điều chỉnh giảm từ 28.364 ha hiện nay), 730 ha CCN.
  • Giai đoạn 2026-2030: Phát triển 11.522 ha KCN, 25.864 ha KKT, 1.279 ha CCN.

Quy hoạch phát triển Khu công nghiệp tỉnh Bình Phước bao gồm: Quy mô phát triển KCN giai đoạn 2021 – 2025 dự kiến là 12.344 ha, trong đó:

  • Quy hoạch hiện hữu chuyển tiếp qua giai đoạn 2021-2025 là 6.061 ha.
  • Quy hoạch bổ sung thêm giai đoạn 2021-2025 là 6.283 ha, cụ thể: (1) Huyện Đồng Phú 4.200 ha; (2) Huyện Hớn Quản 1.000 ha; (3) Huyện Phú Riềng 283 ha; (4) Huyện Chơn Thành 800 ha.

Quy mô phát triển KCN giai đoạn 2026 – 2030 dự kiến là 16.461 ha, trong đó:

  • Quy hoạch phát triển KCN giai đoạn 2021 – 2025 chuyển tiếp qua giai đoạn 2026-2030 là 12.344 ha;
  • Quy hoạch bổ sung thêm giai đoạn 2026-2030 là 4.117 ha, cụ thể: (1) Huyện Đồng Phú 1.800 ha; (2) Huyện Hớn Quản 1.300 ha; (3) Huyện Phú Riềng 1.017 ha. (Xem chi tiết tại Phụ lục 9: Số lượng KCN dự kiến quy hoạch đến năm 2030).

Quy hoạch Khu kinh tê: Giảm diện tích KKT Cửa khẩu Hoa Lư từ 28.364 ha xuống còn 25.864 ha (đưa ra khỏi quy hoạch 2.500 ha sang đất quy hoạch mở rộng Thị trấn Lộc Ninh và xã Lộc Thái).

Số lượng Khu công nghiệp dự kiến quy hoạch đến năm 2030

Số lượng các khu công nghiệp được quy hoạch đến 2030, tỉnh Bình Phước

Danh sách Cụm công nghiệp tại Bình Phước

Chiều ngày (17/11), Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Văn Mi đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương để rà soát phương án điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh đề xuất quy hoạch 61 cụm công nghiệp với tổng diện tích 3.381 ha, tăng thêm 1.780 ha so với quy hoạch đã phê duyệt. Có 29 cụm công nghiệp được đề xuất bổ sung và 8 cụm công nghiệp được đề xuất điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch. 

Quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước với tổng diện tích 1.827,41 ha phân bố tại các huyện trên địa bàn tỉnh; hình thành ít nhất 3 CCN chuyên ngành chế biến nông sản: hạt điều, tiêu, cà phê, trái cây…. (xem chi tiết Phụ lục 10: Danh sách các CCN tỉnh Bình Phước đến năm 2030.

Danh sách các Cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước đến năm 2030

Đến 2030, tỉnh Bình Phước sẽ có 32 Cụm công nghiệp được quy hoạch mới

Xem báo cáo thuyết minh quy hoạch tại đây!BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây