Trang chủ Tin tức Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt dự án nhà ở?

Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt dự án nhà ở?

380
0

Thẩm quyền phê duyệt dự án nhà ở hiện nay, theo quy định tại Điều 9 Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành chi tiết Luật nhà ở 2014 thì trước khi lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì chủ đầu tư phải làm thủ tục đề nghị phê duyệt quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở. Tương ứng với mỗi hình thức phát triển nhà ở và mỗi loại dự án đầu tư mà chủ đầu tư phải gửi hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tới mỗi cơ quan khác nhau, cụ thể:

1. Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn quy định tại Khoản 3 Điều 36 và Khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở thì hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công; cơ quan chủ trì thẩm định phải gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng về các nội dung có liên quan đến nhà ở đối với dự án sử dụng vốn của trung ương, gửi lấy ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng nơi có dự án về các nội dung có liên quan đến nhà ở đối với dự án sử dụng vốn của địa phương.


ảnh minh họa

2. Trường hợp Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo thẩm quyền quy định của Luật Đầu tư công thì Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định trước khi quyết định chủ trương đầu tư.

3. Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở không thuộc dự án quy định tại Khoản 1, 2 nêu trên nhưng thuộc dự án quy định tại Điểm a Khoản 1, Khoản 2 Điều 31 và Điểm a Khoản 1, Khoản 2 Điều 32 của Luật Đầu tư thì hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư; cơ quan chủ trì thẩm định phải lấy ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng về các nội dung có liên quan đến nhà ở nếu dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, lấy ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng về các nội dung có liên quan đến nhà ở nếu dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

4. Trường hợp xây dựng nhà ở không thuộc diện quy định tại Khoản 1, 2 và Khoản 3 nêu trên nhưng thuộc các diện sau đây thì phải làm thủ tục gửi Bộ Xây dựng thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư:


a) Dự án có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 ha nhưng có số lượng nhà ở từ 2.500 căn trở lên (bao gồm nhà biệt thự, nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư) tại khu vực không phải là đô thị;

b) Dự án có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50 ha nhưng có số lượng nhà ở từ 2.500 căn trở lên tại khu vực đô thị;

c) Dự án không phân biệt quy mô diện tích đất, số lượng nhà ở nhưng thuộc địa giới hành chính của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


5. Trường hợp xây dựng nhà ở không thuộc diện quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 nêu trên nhưng thuộc các diện sau đây thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xin ý kiến Hội đồng nhân dân cùng cấp trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư:

a) Dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha đến dưới 100 ha và có số lượng nhà ở dưới 2.500 căn tại khu vực không phải là đô thị;

b) Dự án có quy mô sử dụng đất từ 10 ha đến dưới 50 ha và có số lượng nhà ở dưới 2.500 căn tại khu vực đô thị;


c) Dự án không phân biệt quy mô diện tích đất, số lượng nhà ở nhưng thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong các đồ án quy hoạch) của đô thị loại đặc biệt.

6. Đối với trường hợp không thuộc diện quy định tại các Khoản 1 2, 3, 4 và 5 này thì phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Như vậy, việc dự án đầu tư xây dựng nhà ở được chấp thuận đầu tư là nền tảng quan trọng trước khi chủ đầu tư thực hiện triển khai việc huy động vốn, xây dựng nhà ở…, cũng như đảm bảo được tính hợp pháp của dự án, tránh trường hợp chậm triển khai dự án, bị treo dự án.

Tư vấn đầu tư bất động sản tại Bình Dương, Bình Phước

Hotline: 0877.887879 – Zalo: 0889.577.186

Website: http/vuongphat.com.vn


Rate this post
Bài trướcDỰ ÁN SUNVIEW CENTRAL ĐỒNG XOÀI
Bài tiếp theoPháp lý dự án Dương Tiến Phát Hội nghĩa

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây