Trang chủ Chứng khoán Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là gì?

76
0

Cổ phiếu là một loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu cổ phần của tổ chức phát hành. Được tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Chứng khoán là khái niệm được dùng khi đề cập đến các sản phẩm tài chính xác nhận sở hữu hợp pháp đối với tài sản hoặc phần vốn của công ty hay tổ chức đã phát hành. Khái niệm chứng khoán bao gồm cổ phiếu, trái phiếuchứng chỉ quỹ, chứng quyền…


Hoạt động mua bán cổ phiếu
Hoạt động mua bán cổ phiếu

Trong đó, cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu cổ phần của tổ chức phát hành. Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông của công ty phát hành.

Có hai loại cổ phiếu là cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi.

Người nắm giữ cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông) có quyền dự họp đại hội cổ đông cũng như có quyền biểu quyết những vấn đề lớn của công ty.


Còn với cổ phiếu ưu đãi, tùy vào loại hình ưu đãi mà người nắm giữ sẽ hoặc được hưởng một số đặc quyền hơn hoặc bị hạn chế một số quyền so với cổ đông phổ thông.

Có ba loại cổ phiếu ưu đãi phổ biến:

+ Cổ phiếu ưu đãi cổ tứcđược trả cổ tức cao hơn người nắm cổ phiếu phổ thông nhưng bị loại trừ quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông hay đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.


+ Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại: người nắm giữ cổ phiếu này được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được thoả thuận trước.

Nhưng người nắm cổ phiếu này cũng bị loại trừ quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

+Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: là cổ phiếu có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông.


Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có các quyền khác như cổ đông phổ thông bao gồm quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhưng không được chuyển nhượng cổ phiếu đó cho người khác.

Những quy định về hoạt động mua bán cổ phiếu

Hoạt động mua bán cổ phiếu là một phần quan trọng của thị trường chứng khoán. Việc mua bán cổ phiếu đòi hỏi các nhà đầu tư phải tuân thủ một số quy định và quy tắc để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và an toàn cho các bên liên quan. Sau đây là một số quy định chính về hoạt động mua bán cổ phiếu:

  1. Quy định về thông tin công bố: Các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán phải thông báo về tình hình kinh doanh, tài chính, chính sách cổ tức và các sự kiện quan trọng khác đến cổ đông và công chúng thông qua các cơ quan quản lý chứng khoán.
  2. Quy định về giao dịch cổ phiếu: Việc mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán phải tuân thủ các quy định về giá cả, số lượng và thời điểm giao dịch. Các giao dịch cổ phiếu phải được thực hiện thông qua các công ty môi giới chứng khoán đã được cấp phép hoạt động.


Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây