Trang chủ QH giao thông Cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình -Hải Phòng...

Cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình -Hải Phòng đầu tư theo phương thức PPP, Geleximco xin được làm

748
0

Cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng có chiều dài 109 km. Tập đoàn Geleximco đề xuất được thực hiện theo hình thức PPP.

Thông tin tiến độ thực hiện

Liên quan đến dự án, Ngày 13/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình đã thông qua Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc thống nhất triển khai xây dựng tuyến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT.08) đoạn qua tỉnh Thái Bình và đồng thuận giao UBND tỉnh Thái Bình làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án.


Ngày 12/7/2022, kết luận của Phó Thủ Tướng Lê Văn Thành về công tác chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng.

Ý kiến kết luận của phó Thủ tướng như sau:

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng có vị trí đặc biệt quan trọng, kết nối các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Hải Phòng – thành phố cửa chính ra biển của Thủ đô và các tỉnh phía Bắc với các cảng biển lớn và cảng hàng không quốc tế. Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc sẽ tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội các tỉnh, thành phố và cả vùng. Để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, yêu cầu:


Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, 2 Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 195/TB-VPCP ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình báo cáo Bộ Giao thông vận tải để Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình là cơ quan có thẩm quyền đối với Dự án.

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với tư vấn thiết kế xác định hướng tuyến, mỏ vật liệu xây dựng, quy mô đầu tư dự án, bảo đảm chặt chẽ theo quy định pháp luật; hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án trong tháng 8 năm 2022.


Các Bộ, ngành rà soát thủ tục, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chuẩn bị triển khai, lập hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm định, phê duyệt đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo đúng quy định pháp luật. Phấn đấu hoàn thành phê duyệt đầu tư dự án trong năm 2022 và khởi công dự án trong năm 2023.

Chi tiết xem tại Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

Ngày 7/7/2022, Tập đoàn Geleximco vừa có văn bản gửi Bộ GTVT xin chủ trương lập đề xuất dự án đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo hình thức PPP.


Tổng giám đốc Geleximco ông Vũ Văn Tiền đề nghị Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao cho doanh nghiệp này là nhà đầu tư quan tâm và lập đề xuất báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Đồng thời, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình và làm việc với các địa phương có dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

Với năng lực được giới thiệu là một tập đoàn kinh tế tư nhân lớn có vốn sở hữu 14.500 tỷ đồng, tổng tài sản 52.000 tỷ đồng với hơn 10.000 lao động, Tập đoàn Geleximco cam kết sẽ tổ chức chuẩn bị đầu tư với thời gian ngắn nhất, hiệu quả cao nhất, nhanh chóng đưa dự án vào thi công xây dựng, sớm hoàn thành công trình đi vào khai thác, góp phần đảm bảo hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối vùng…

Ngày 4/7/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo số 195 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về việc triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng.

Theo kết luận tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ thống nhất tiếp tục nghiên cứu đầu tư đoạn tuyến cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP), hình thức hợp đồng BOT.

Đồng thời, đồng ý về nguyên tắc giao UBND tỉnh Thái Bình là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án BOT này.

Về hướng tuyến, Thủ tướng yêu cầu trên cơ sở quy hoạch, tư vấn tiếp tục nghiên cứu đề xuất hướng tuyến ngắn nhất, tránh tối đa việc đi qua khu đô thị, khu đông dân cư để giảm chi phí giải phóng mặt bằng, bảo đảm khả thi, hiệu quả tối ưu.

“Các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình rà soát chặt chẽ, tổ chức thực hiện công tác GPMB đoạn tuyến cao tốc đi qua địa bàn từng địa phương kịp thời, hiệu quả từ nguồn vốn ngân sách địa phương theo đúng quy định. Các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có)”, kết luận nêu.

Tháng 2/2022, UBND các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình đã đề nghị đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng theo hình thức đầu tư công trong Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH.

Quá trình lấy ý kiến của các cơ quan liên quan cho thấy, hiện nay, trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn chế, các nguồn vốn nhà nước cơ bản đã phân bổ hết, nên việc chuyển đổi sang hình thức đầu tư công là không khả thi.

Tháng 2/2018, Nam Định đề nghị Thủ tướng Chính phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo hình thức PPP. Tuyến cao tốc ven biển này sẽ bắt đầu tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình và kết thúc tại xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình với tổng chiều dài 79,4 km, trong đó đoạn qua tỉnh Ninh Bình là 18 km, Nam Định dài 28,7 km vả đoạn qua Thái Bình dài 32,7 km, tuyến đường được đầu tư theo quy mô đường cấp II đồng bằng, có định hướng cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h, bề rộng 26 m. Dự án được đề xuất đầu tư theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư là 10.643 tỷ đồng, trong đó phần tham gia của Nhà nước là 6.659 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 5.659 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1.000 tỷ đồng); vốn của nhà đầu tư 3.984 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án từ 2017 – 2022. Để hoàn vốn cho Dự án, nhà đầu tư dự kiến thu phí hoàn vốn trong thời gian 23 năm.

Tháng 4/2017, 3 tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình có cuộc họp và thống nhất cần thiết phải xây dựng tuyến đường cao tốc qua 3 tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình với chiều dài khoảng trên 80 km, giai đoạn 1 theo quy mô đường cấp II đồng bằng để kết nối với đường cao tốc qua Hải Phòng, Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án cao tốc nói trên là 12.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 8.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác là 1.500 tỷ đồng và vốn nhà đầu tư là 3.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ 2017-2021, hoàn vốn trong khoảng 25 năm.

Tháng 3/2017, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đồng ý để UBND tỉnh Nam Định chủ trì nghiên cứu triển khai đoạn Ninh Bình đến Nam Định thuộc tuyến cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng-Quảng Ninh theo hình thức PPP trong giai đoạn 2017-2021. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Nam Định và Ninh Bình phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, tiếp thu ý kiến các Bộ, thực hiện đánh giá đầy đủ về sự cần thiết, nhu cầu giao thông và khả năng cân đối nguồn lực, trên cơ sở thống nhất về quy mô phân kỳ đầu tư, bảo đảm phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; đồng thời tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Ngày 5/9/2014, Tỉnh Thái Bình đã đề xuất Bộ GTVT sớm xây dựng tuyến cao tốc ven biển nối Ninh Bình – Thái Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh. Đối với Dự án BOT cao tốc Thái Bình – Hải Phòng, Bộ trường Đinh La Thăng yêu cầu sớm khởi công năm 2017 (thay vì năm 2020 như quy hoạch trước đây). Ngày 13/5/2017, cao tốc Hải Phòng – Thái Bình được khởi công, dự kiến 2019 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo hình thức PPP - Ảnh minh họa
cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình theo hình thức PPP – Ảnh minh họa

Thông tin dự án cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng

Đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (ký hiệu CT.08 là tuyến cao tốc đi qua các tỉnh Vùng duyên hải Bắc Bộ ở miền Bắc Việt Nam. Đường cao tốc này có điểm đầu là nút giao với Đường cao tốc Bắc – Nam (Việt Nam) tại xã Khánh Hoà, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình và điểm cuối là nút giao với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng với tổng chiều dài toàn tuyến dài 109 km.

Dự án cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng có 02 dự án thành phần, gồm:

  • Tuyến cao tốc Hải Phòng – Thái Bình 
  • Tuyến Thái Bình – Ninh Bình

Đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng là tuyến cao tốc dài 109 km nằm trong chương trình phát triển mạng lưới đường cao tốc Việt Nam. Đây là tuyến cao tốc nằm ở cạnh đáy của tam giác đồng bằng sông Hồng, dự án cũng nằm trong chương trình “hai hành lang, một vành đai kinh tế”. Tuyến đường có mặt cắt ngang cho 6 làn xe, tốc độ xe chạy thiết kế từ 100 đến 120 km/h. Ngoài bề rộng mặt đường 22 m, đường có dải phân cách giữa, dải dừng xe khẩn cấp, dải an toàn. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ thay thế vai trò của đường quốc lộ 10, tạo cơ hội để các tỉnh vùng duyên hải châu thổ sông Hồng nối thông thuận tiện với tuyến đường Bắc Nam.


4.7/5 - (7 bình chọn)
Bài trướcTập đoàn Phú Mỹ xây dựng Khu công nghiệp Bình Phú với quy mô gần 215ha, tại Hòa Bình
Bài tiếp theoHải Phòng: Mở rộng Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây