Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Phú Nhuận, thành phố...

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

10
0

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quận Phú Nhuận, TP.HCM xác định vị trí, diện tích sử dụng đất của các cơ quan, doanh nghiệp, công viên và kiến trúc đô thị trên địa bàn.

Phú Nhuận là một quận nội thành thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, có vị trí địa lý:


Quận có diện tích 4,86 km², dân số năm 2019 là 163.961 người, mật độ dân số đạt 33.737 người/km².

Ngày 20 tháng 5 năm 1976, tổ chức hành chánh thành phố Sài Gòn – Gia Định được sắp xếp lần hai (theo quyết định số 301/UB ngày 20 tháng 5 năm 1976 của Ủy ban Nhân dân Cách mạng thành phố Sài Gòn – Gia Định). Theo đó, vẫn giữ nguyên quận Phú Nhuận cũ có từ năm 1975. Lúc này, các phường cũ đều giải thể, lập các phường mới có diện tích, dân số nhỏ hơn và mang tên số. Quận Phú Nhuận có 17 phường, đánh số từ 1 đến 17.

Ngày 9 tháng 12 năm 2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021). Theo đó, sáp nhập Phường 12 vào Phường 11 và sáp nhập Phường 14 vào Phường 13. Quận Phú Nhuận có 13 phường như hiện nay.


Quy hoạch Quận Phú Nhuận, bao gồm các phường: 123457891011131517.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Ngày 12/5/2022, UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1588/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, quận Phú Nhuận.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, quận phú Nhuận
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, quận phú Nhuận

Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch của quận Phú Nhuận với tổng diện tích: 486,02 ha, trong đó:


  • Đất nông nghiệp: 0 ha.
  • Đất phi nông nghiệp: 486,02 ha.
  • Đất chưa sử dụng: 0 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất của quận Phú Nhuận năm 2022, bao gồm: 0,43 ha, diện tích trên là toàn bộ đất phi nông nghiệp.

Vị trí và diện tích các khu đất đưa vào sử dụng được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Trước đó, ngày 27/5/2021, UBND thành phố cũng ban hành Quyết định số 1590/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Phú Nhuận.


Theo quyết định, Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 của quận Phú Nhuận không có trường hợp chuyển mục đích sử dụng
từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

UBND thành phố Hồ Chí Minh giao Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận chịu trách nhiệm về tính pháp lý, ranh, diện tích chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo phù hợp quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phân bổ cho quận tại Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ.

Tài liệu kèm theo:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây