Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Châu (Sơn La) đến 03/2023

139
0

Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Yên Châu (Sơn La) gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn. Cập nhật đến 21/03/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện nằm về phía đông nam của tỉnh Sơn La, có vị trí địa lý:

 • Phía bắc giáp huyện Bắc Yên
 • Phía tây giáp huyện Mai Sơn
 • Phía đông giáp huyện Mộc Châu
 • Phía nam giáp Lào.
 • Huyện có diện tích 854 km² và dân số 57.000 người (năm 2004) và 68.753 người (năm 2009), huyện ly là thị trấn Yên Châu nằm trên đường quốc lộ 6 cách thành phố Sơn La khoảng 61 km về hướng đông nam.

Huyện Yên Châu nằm trong vùng động lực kinh tế của tỉnh; nằm đệm giữa 2 khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Sơn La là: Huyện Mai Sơn và Mộc Châu, có nhiều thuận lợi cho phát triển sản xuất nông sản phẩm hàng hoá nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến của tỉnh.

Quy hoạch Huyện Yên Châu, bao gồm thị trấn Yên Châu (huyện lỵ) và 14 xã: Chiềng Đông, Chiềng Hặc, Chiềng Khoi, Chiềng On, Chiềng Pằn, Chiềng Sàng, Chiềng Tương, Lóng Phiêng, Mường Lựm, Phiêng Khoài, Sặp Vạt, Tú Nang, Viêng Lán, Yên Sơn.


Thông tin quy hoạch tại huyện Yên Châu

Về quy hoạch, ngày 30/4/2022 UBND huyện Yên Châu ban hành Quyết định số 340/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Đường giao thông từ Chiềng Khoi – Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Địa bàn xã Chiềng Khoi – lần 2). Cụ thể như sau:

1. Số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng: 12 hộ gia đình, cá nhân, bị ảnh hưởng. Trong đó:

 • Bản Mé, xã Chiềng Khoi: 11 hộ.
 • Bản Tủm, xã Chiềng Khoi: 01 hộ.

2. Về phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ: Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ: 1.740.466.000 đồng (Một tỷ, bẩy trăm bốn mươi triệu, bốn trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẵn). Trong đó:


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0889 577 186 hoặc quét mã QR dưới đây:


 • Chi trả trực tiếp cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng: 1.641.949.000 đồng.
 • Chi phí phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (6%): 98.517.000 đồng.

3. Nguồn chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB: Nguồn thực hiện dự án.

Về quy hoạch phát triển công nghiệp, ngày 21/3/2022 HĐND huyện Yên Châu đã thông qua Nghị quyết số 118/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương lập đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp quốc lộ 6C huyện Yên Châu.

Theo đó, cụm công nghiệp quốc lộ 6C huyện Yên Châu được lập quy hoạch với quy mô diện tích khoảng 70 ha. Tống số vốn đầu tư 1.807.661.000 đồng. Thời gian thực hiện từ 2022 – 2023.


Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 03/2023, huyện Yên Châu

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 21/3/2022 HĐND huyện Yên Châu đã thông qua Nghị quyết số 115/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch sử dụng đất năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Ngày 06/8/2022 UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1593/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Yên Châu.

Nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 bao gồm diện tích, cơ cấu các loại đất với tổng diện tích tự nhiên của huyện là 85.465,85 ha, trong đó:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch với tổng diện tịch chuyển mục đích sử dụng đất của huyện là: 1.679,25 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 1.673,33 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 5,92 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ với tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đến năm 2030 là 2.121,85 ha, trong đó:

 • Chuyển sang đất nông nghiệp là 2.105 ha.
 • Chuyển sang đất phi nông nghiệp là 16,85 ha.

Vị trí, diện tích đất các khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Châu.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Cũng theo Quyết định số 1593/QĐ-UBND huyện Yên Châu, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2022 với tổng cộng các loại đất phân bố trong năm 2022 là: 85,465,85 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 79.084,03 ha, chiếm 92,53%.
 • Đất phi nông nghiệp 33206,96 ha, chiếm 3,75%.
 • Đất chưa sử dụng: 3.174,84 ha, chiếm 3,71%.

Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 với tổng diện tích đất thu hồi năm 2002 là 174 48 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp là 120,19 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 4,28 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 với tổng diện tích chuyên mục đích sử dụng đất năm 2022 là 123,14 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là: 120,19 ha. –
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 2,95 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 với tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2022 là 95,05 ha, trong đó:

 • Diện tích đất nông nghiệp: 95,0 ha.
 • Diện tích đất phi nông nghiệp: 0,05 ha.

Vị trí, diện tích đất các công trình, dự án thực hiện trong năm 2022 được thể hiện trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mai Sơn tỷ lệ 1/25.000; Bản về vị trí, ranh giới, diện tích đất các công trình dự án và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, do Uỷ ban nhân dân huyện Yên Châu xác lập.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2790/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Yên Châu.

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Yên Châu với tổng diện tích tự nhiên: 85.465,84 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 79.148,44 ha; Đất phi nông nghiệp: 3.152,94 ha; Đất chưa sử dụng: 3.164,46 ha. (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của huyện Yên Châu với tổng diện tích thu hồi đất: 54,37 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 49,92 ha; Đất phi nông nghiệp: 4,45 ha; (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Yên Châu, gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 61,69 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha; Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 1,59 ha. (Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo)

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng với tổng diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng là 80,43 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 80,0 ha; Đất phi nông nghiệp: 0,43 ha. (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo)

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Yên Châu được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Tài liệu kèm theo:


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây