Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Mường...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Mường Tè (Lai Châu) đến 06/2023

180
0

Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Mường Tè (Lai Châu), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 02/06/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Mường Tè nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Lai Châu, có đường biên giới với Trung Quốc và có vị trí địa lý:

 • Phía bắc giáp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc
 • Phía tây và phía nam giáp huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
 • Phía đông giáp huyện Nậm Nhùn.

Huyện Mường Tè từng có diện tích 3678,83 km², là huyện có diện tích lớn nhất cả nước trong một thời gian. Tuy nhiên, sau khi thành lập huyện Nậm Nhùn, diện tích của huyện còn 2679,34 km², rộng thứ hai cả nước (sau huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An).

Quy hoạch Huyện Mường Tè, bao gồm thị trấn Mường Tè (huyện lỵ) và 13 xã: Bum Nưa, Bum Tở, Kan Hồ, Ka Lăng, Mù Cả, Mường Tè, Nậm Khao, Pa Ủ, Pa Vệ Sủ, Tá Bạ, Tà Tổng, Thu Lũm, Vàng San.


Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 06/2023, huyện Mường Tè

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 23/02/2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 692/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Mường Tè. (có hệ thống biểu mẫu kèm theo)

Theo đó, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Mường Tè với diện tích, cơ cấu các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 222,800.22 ha; Đất phi nông nghiệp: 8,329.53 ha; Đất chưa sử dụng: 36,718.30 ha.


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0889 577 186 hoặc quét mã QR dưới đây:


Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 2,275.44 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 385.70 ha;  Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 33.71 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: Đất nông nghiệp: 16,961.81 ha; Đất phi nông nghiệp: 1,092.58 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỷ lệ 50.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mường Tè.


Bản đồ huyện Mường Tè
Bản đồ huyện Mường Tè

Ngày 13/12/2021 UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1677/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Mường Tè.

Theo quyết định, Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm của 05 công trình, dự án và cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Mường Tè, cụ thể:

1. Trường bắn Ban chỉ huy quân sự huyện Mường Tè với diện tích 13,8 ha;

2. Mỏ đá Nậm Khao, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè với diện tích 2,96 ha;

3. Thủy điện Nậm Củm 4 với diện tích 130,48 ha;

4. Thủy điện Nậm Cấu với diện tích 10,50 ha;

5. Thủy điện Nậm Cấu Thượng với diện tích 10,25 ha.

Vị trí và diện tích được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Mường Tè.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1795/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Mường Tè.

Theo quyết định, diện tích, cơ cấu các loại đất được phân bổ và đưa vào sử dụng trong năm 2022 của huyện Mường Tè, bao gồm: Đất nông nghiệp là 216.108,53 ha; Đất phi nông nghiệp là 6.542,68 ha; Đất chưa sử dụng là 45.196,84 ha.

Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 của huyện gồm: Đất nông nghiệp là 280,83 ha; Đất phi nông nghiệp là 43,42 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022, huyện Mường Tè:

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp năm 2022 là 879,44 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 193,00 ha.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 25,39 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 2022, huyện Mường Tè: Đất nông nghiệp: 9,157.19 ha; Đất phi nông nghiệp: 322.49 ha

Chi tiết nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mường Tè được thể hiện theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mường Tè tỷ lệ 1/10.000 có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường và được UBND tỉnh phê duyệt kèm theo quyết định này.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mường Tè được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Ngày 12/8/2022 UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1065/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Mường Tè.

Theo quyết định, Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Mường Tè đối với 23 dự án, công trình, cụ thể như sau:

 • 1. Xây dựng các công trình cấp trữ nước Lục Khu tỉnh Cao Bằng; vùng cao núi đá Hà Giang và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu với diện tích 3,61 ha (tăng 3,61 ha so với quy hoạch đã được duyệt).
 • 2. Xây dựng Trụ sở Đội Truyền tải điện Mường Tè với diện tích 0,2 ha (tăng 0,2 ha so với quy hoạch đã được duyệt).
 • 3. Thủy điện Nậm Củm 3 với diện tích 73,09 ha (tăng 1,0 ha so với quy hoạch đã được duyệt).
 • 4. Đường dây 110 kV dự án thủy điện Nậm Củm 2 với diện tích 0,9 ha (giảm 9,4 ha so với quy hoạch đã được duyệt).
 • 5. Đường dây 110 kV dự án thủy điện Nậm Củm 3 với diện tích 0,11 ha (giảm 12,49 ha so với quy hoạch đã được duyệt).
 • 6. Thủy điện Nậm Lằn với diện tích 40,52 ha (tăng 1,87 ha so với quy hoạch đã được duyệt).
 • 7. Đường dây 110 kV dự án thủy điện Nậm Lằn với diện tích 2,5 ha (điều chỉnh địa điểm, hướng tuyến đường dây so với quy hoạch đã được phê duyệt).
 • 8. Thủy điện Nậm Hản 1 với diện tích 11,45 ha (giảm 6,02 ha so với quy hoạch đã được duyệt).
 • 9. Thủy điện Nậm Củm với diện tích 11,15 ha (giảm 1,09 ha so với quy hoạch đã được duyệt).
 • 10. Thủy điện Nậm Luồng với diện tích 17,85 ha (giảm 3,27 ha so với quy hoạch đã được duyệt).
 • 11. Sắp xếp ổn định dân cư 2 xã Tà Tổng và Mù Cả, huyện Mường Tè với diện tích 40,3 ha (giảm 31,2 ha so với quy hoạch đã được duyệt).
 • 12. Sắp xếp ổn định các điểm dân cư: Mò Lò, Sa Thàng xã Mù Cả; điểm Nậm Kha Á, Pà Khà, U Na 1-2, Tia Ma Mủ, Pa Tết xã Tà Tổng, huyện Mường Tè với diện tích 33,32 ha (giảm 23,68 ha so với quy hoạch đã được duyệt).
 • 13. Thủy điện Kho Hà với diện tích 18,83 ha (điều chỉnh địa điểm so với quy hoạch đã được phê duyệt).
 • 14. Nâng cấp đường giao thông Nậm Lằn – Mốc 17, huyện Mường Tè với diện tích 39,93 ha (tăng 5,93 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt).
 • 15. Đường dây 110KV đấu nối nhà máy Thủy điện Pắc Ma, Nậm Củm 4 với diện tích 1,65 ha (bổ sung địa điểm xã Vàng San).
 • 16. Nâng cấp hệ thống nước sạch thị trấn Mường Tè với diện tích 1,83 ha (giảm 0,17 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt).
 • 17. Thủy điện Nậm Cấu 1 với diện tích 8,79 ha (giảm 41,01 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt).
 • 18. Thủy điện Nậm Cấu 2 với diện tích 16,89 ha (giảm 11,86 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt).
 • 19. Đường dây và TBA 110kV đấu nối cụm thủy điện Nậm Cấu vào lưới điện Quốc gia với diện tích 1,16 ha (tăng 0,35 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt).
 • 20. Đường dây 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Nậm Củm 5 với diện tích 0,06 ha (tăng 0,06 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt).
 • 21. Trồng rừng gỗ lớn tại xã Pa Vệ Sủ với diện tích 338 ha. 22. Trồng cây quế kết hợp trồng cây đinh lăng dưới tán quế tại xã Vàng San với diện tích 350 ha.
 • 23. Dự án trồng cây quế tại xã Pa Ủ với diện tích 221,8 ha.
 • 24. Thủy điện Pắc Ma với diện tích 209,7 ha (tăng 0,46 ha so với quy hoạch đã được phê duyệt).
 • 25. Trạm biến áp 220 kV Pắc Ma với diện tích 7 ha (điều chỉnh ranh giới thực hiện dự án so với quy hoạch đã được duyệt).

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 2989/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mường Tè.

Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Mường Tè được quy định theo chỉ tiêu sử dụng đất như sau: tổng diện tích đất nông nghiệp là 208.917,27 ha; đất phi nông nghiệp là 6.130,46 ha; Đất chưa sử dụng: 52.800,32 ha.

Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu cụ thể như: tổng diện tích đất nông nghiệp là 222,38 ha; đất phi nông nghiệp là 13,79 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 852,45 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 63,09 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 9,24 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Mường Tè được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Tài liệu kèm theo:


Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây