Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang tỉnh Bắc...

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang đến 2030

3802
0

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang đến 2030, gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng đô thị, của các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Lạng Giang là huyện miền núi, nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Bắc Giang, có vị trí quan trọng là cửa ngõ nối liền các tỉnh phía Đông Bắc với tỉnh Bắc Giang; ranh giới hành chính huyện:

 • Phía Bắc giáp huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) và huyện Yên Thế.
 • Phía Nam giáp thành phố Bắc Giang và huyện Yên Dũng.
 • Phía Đông giáp huyện Lục Nam.
 • Phía Tây giáp huyện Tân Yên.

Diện tích tự nhiên là 24.401,91 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 75,58%, đất phi nông nghiệp chiếm 24%.

Toàn huyện có 23 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã và 2 thị trấn), trong đó thị trấn Vôi là trung tâm hành chính của huyện. Dân số toàn huyện là 207.408 người


Quy hoạch huyện Lạng Giang, bao gồm 2 thị trấn: Vôi (huyện lỵ), Kép và 19 xã: An HàDương ĐứcĐại LâmĐào MỹHương LạcHương SơnMỹ HàMỹ TháiNghĩa HòaNghĩa HưngQuang ThịnhTân DĩnhTân HưngTân ThanhThái ĐàoTiên LụcXuân HươngXương LâmYên Mỹ.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Lạng Giang

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 21/07/2021, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định Số: 738/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lạng Giang với nội dung sau:


Theo quyết định, diện tích, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch và sử dụng của huyện Lạng Giang trong thời kỳ 2021-2030 được xác định với các loại đất sau:

 • Đất nông nghiệp: 12.933,92 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 11.444,82 ha
 • Đất chưa sử dụng: 35,98 ha

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 4.907,42 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 222,78 ha

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích


 • Đất phi nông nghiệp: 22,00 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lạng Giang.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 02/6/2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 536/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Lạng Giang.

Theo quyết định, diện tích, cơ cấu các loại đất được phân bổ và đưa vào sử dụng trong năm 2022 của huyện Lạng Giang, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp là 16.353,82 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 8.001,37 ha.
 • Đất chưa sử dụng là 59,52 ha.

Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 của huyện gồm:

 • Đất nông nghiệp là 1.015,27 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 12,93 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022:

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp năm 2022 là 1.265,33 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 14,80 ha.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 0 ha.

Chi tiết nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lạng Giang được thể hiện theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lạng Giang và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lạng Giang tỷ lệ 1/10.000 có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường và được UBND tỉnh phê duyệt kèm theo quyết định này.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lạng Giang
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lạng Giang

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lạng Giang được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Ngày 23/9/2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 963/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lạng Giang.

Theo đó, Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lạng Giang với các chỉ tiêu được thể hiện trong Phụ lục kèm theo gồm: Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2022; Kế hoạch thu hồi các loại đất; Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất và Danh mục các công trình, dự án bổ sung trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Danh mục công trình dự án bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022, bao gồm:

 • Cải tạo khuôn viên văn hoá thôn Hạ, xã Mỹ Thái
 • Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất khu chợ Năm, xã Tiên Lục (Giai đoạn 4)
 • Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
 • Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (Công ty Đức Lâm)
 • Công ty Cổ phần Phúc Hưng (Cụm công nghiệp Non Sáo)
 • Nhà máy sản xuất gỗ xuất khẩu

Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND huyện Lạng Giang có trách nhiệm:

 • Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lạng Giang;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kép mở rộng và vùng phụ cận

Quy hoạch thị trấn Kép mở rộng được thực hiện theo Quyết định số 874/QĐ-UBND, ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Kép, xã Tân Thịnh và một phần xã Hương Sơn.

Ranh giới nghiên cứu cụ thể như sau: Phía Bắc giáp kênh Bảo Sơn, thôn cầu Bằng, thôn Cần Cốc (xã Hương Sơn) và xã Quang Thịnh; phía Nam giáp xã Hương Lạc, thôn Khuôn Giàn (xã Hương Sơn); phía Đông giáp thôn Đồng Ú, thôn Đồng Khuân (xã Hương Sơn); phía Tây giáp xã Nghĩa Hòa và xã An Hà.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 2.173 ha. Đây sẽ là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế – văn hóa, thương mại – dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí, dịch vụ công, nông nghiệp; đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt khu vực phía Bắc tỉnh Bắc Giang và của huyện Lạng Giang.

Quy mô dân số đến năm 2025 khoảng 26.000 người, khách du lịch nghỉ dưỡng khoảng 85.000 người; đến năm 2035 khoảng 42.500 người, khách du lịch nghỉ dưỡng khoảng 450.000 người.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lạng Giang

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 760/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/25.000).

Phạm vi lập quy hoạch vùng huyện Lạng Giang bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Lạng Giang. Ranh giới nghiên cứu được giới hạn như sau: Phía Bắc giáp huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; phía Nam giáp TP. Bắc Giang và huyện Yên Dũng; phía Đông giáp huyện Lục Nam; phía Tây giáp huyện Tân Yên và Yên Thế.

Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 244 km2. Dân số hiện trạng toàn huyện năm 2018 khoảng 205.110 người (trong đó, đô thị là 10.617 người; nông thôn là 194.493 người; tỷ lệ đô thị hóa là 5,18%).

Dự báo quy mô dân số đô thị đến năm 2030 khoảng 239.800 người (trong đó, đô thị là 56.400 người; nông thôn là 169.900 người; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 22 – 24%). Đến năm 2040 khoảng 261.000 người (trong đó đô thị là 65.000 người; nông thôn là 182.000 người; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 24 – 26%).

Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị huyện Lạng Giang

Theo quyết định quy hoạch, định hướng phát triển không gian vùng được triển khai theo 2 mô hình cấu trúc:

 • Cấu trúc các trục không gian kinh tế chính, có 6 trục, bao gồm 3 trục dọc theo hướng Bắc – Nam và 3 trục ngang theo hướng Đông – Tây.
 • Cấu trúc phân vùng phát triển, huyện Lạng Giang được xác định phát triển không gian theo 5 tiểu vùng: tiểu vùng kinh tế động lực (trung tâm); tiểu vùng nông lâm công nghiệp (phía Bắc); tiểu vùng đô thị hóa, thương mại dịch vụ (phía Nam); tiểu vùng chuyên canh nông nghiệp (phía Tây)…

Các dự án ưu tiên đầu tư gồm:

 • Các dự án hạ tầng khung diện rộng, các công trình đầu mối đảm bảo kết nối các khu vực phát triển đô thị và nông thôn.
 • Ưu tiên các dự án đầu tư phát triển cho khu vực đô thị giữ vai trò chủ chốt (thị trấn Vôi, thị trấn Kép) khu vực các xã có KCN, CCN, khu di tích lịch sử… để làm động lực phát triển kinh tế của huyện.
 • Ưu tiên các dự án phục vụ mục tiêu về đích huyện nông thôn mới, dự án để nâng loại đô thị Vôi đạt loại IV

Tài liệu kèm theo:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây