Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ia Grai, tỉnh Gia...

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

131
1

Quy hoạch sử dụng đất huyện Ia Grai thời kỳ 2021-2030 xác định diện tích đất nông nghiệp, phi nông nghiệp đưa vào sử dụng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Ngày 09/5/2022, UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định số 331/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.


Theo quyết định, Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, với các nội dung chủ yếu sau:

Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

 • Đất nông nghiệp: 96.609,31 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 13.865,01 ha
 • Đất chưa sử dụng: 1.485,53 ha

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:


 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 4.380,00 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 11.268,08 ha

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích khác

 • Đất nông nghiệp khác: 6.202,28 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 10,00 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Ia Grai.

Vị trí huyện Ia Grai trên bản đồ
Vị trí huyện Ia Grai trên bản đồ

Ia Grai là một huyện miền núi biên giới nằm ở phía Tây tỉnh Gia Lai, Địa bàn Ia Grai giáp với huyện Chư Păh ở phía Bắc, thành phố Pleiku ở phía Đông, huyện Chư Prông ở phía Đông Nam, huyện Đức Cơ ở phía Nam, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum ở phía Tây Bắc. Về phía Tây, Ia Grai giáp với huyện Andoung Meas tỉnh Ratanakiri Campuchia. Huyện lỵ Ia Kha cách thành phố Pleiku về phía Tây theo tỉnh lộ 664 khoảng 20 km. Ia Grai rộng 1.157,3 km² và có dân số là 112.500 người (theo kết quả điều tra năm 2019).


Quy hoạch huyện Ia Grai bao gồm thị trấn Ia Kha (huyện lỵ) và 12 xã: Ia Bă, Ia Chia, Ia Dêr, Ia Grăng, Ia Hrung, Ia Khai, Ia Krai, Ia O, Ia Pếch, Ia Sao, Ia Tô, Ia Yok.

Huyện Ia Grai được thành lập ngày 11 tháng 11 năm 1996 theo Nghị định 70/CP của Chính phủ Việt Nam trên cơ sở điều chỉnh 115.720,5 ha diện tích tự nhiên và 50.431 nhân khẩu của huyện Chư Păh (bao gồm toàn bộ diện tích và nhân khẩu của thị trấn Chư Păh và 9 xã: Ia Sao, Ia Hrung, Ia Krai, Ia Grai, Ia Kênh, Ia O, Ia Dêr, Ia Chia, Ia Pếch). Đồng thời, đổi tên xã Ia Grai thành xã Ia Tô và đổi tên thị trấn Chư Păh thành thị trấn Ia Kha.

Ngày 26 tháng 12 năm 2001, thành lập xã Ia Khai trên cơ sở 16.518,5 ha diện tích tự nhiên và 2.475 nhân khẩu của xã Ia Krái. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Ia Krái còn lại 6.321,5 ha diện tích tự nhiên và 4.878 nhân khẩu.


Ngày 13 tháng 5 năm 2002, sáp nhập xã Ia Kênh vào thành phố Pleiku.

Ngày 16 tháng 2 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định 17/2005/NĐ-CP. Theo đó:

 • Thành lập xã Ia Grăng trên cơ sở 1.914 ha diện tích tự nhiên và 908 nhân khẩu của thị trấn Ia Kha; 9.801 ha diện tích tự nhiên và 1.155 nhân khẩu của xã Ia Tô, xã Ia Grăng có 11.715 ha diện tích tự nhiên và 2.063 nhân khẩu.
 • Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:
  • Thị trấn Ia Kha còn lại 3.109 ha diện tích tự nhiên và 8.031 nhân khẩu.
  • Xã Ia Tô còn lại 5.843 ha diện tích tự nhiên và 9.180 nhân khẩu.

Ngày 21 tháng 4 năm 2006, Chính phủ ban hành nghị định số 39/2006/NĐ-CP. Theo đó:

 • Thành lập xã Ia Bă trên cơ sở 11.212,05 ha diện tích tự nhiên và 5.905 nhân khẩu của xã Ia Hrung, xã Ia Bă có 11.212,05 ha diện tích tự nhiên và 5.905 nhân khẩu.
 • Thành lập xã Ia Yok trên cơ sở 2.642,71 ha diện tích tự nhiên và 8.246 nhân khẩu của xã Ia Sao, xã Ia Yok có 2.642,71 ha diện tích tự nhiên và 8.246 nhân khẩu.
 • Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:
  • Xã Ia Hrung còn lại 4.107,95 ha diện tích tự nhiên và 3.152 nhân khẩu.
  • Xã Ia Sao còn lại 3.701,29 ha diện tích tự nhiên và 7.874 nhân khẩu.

Huyện Ia Grai có 1 thị trấn và 12 xã như hiện nay.

Xem chi tiết quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Ia Grai, tại đây!1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây