Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hòn...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất – Kiên Giang đến 01/2023

1137
0

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, bao gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng đô thị của các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Cập nhật đến 30/01/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Theo wikipedia, Huyện Hòn Đất nằm ở phía bắc tỉnh Kiên Giang, có vị trí địa lý:

Huyện Hòn Đất có diện tích 1.039,57 km², dân số năm 2020 là 156.770 người, mật độ dân số đạt 151 người/km². Đây là huyện có diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh Kiên Giang. Trên địa bàn huyện có một hòn cùng tên là Hòn Đất cao 260 m.

Cuối năm 1988, Huyện Hòn Đất lúc này bao gồm thị trấn Hòn Đất và 7 xã: Bình Sơn, Mỹ Hiệp Sơn, Mỹ Lâm, Nam Thái Sơn, Sóc Sơn, Sơn Kiên, Thổ Sơn.


Sau khi điều chỉnh, huyện Hòn Đất có 14 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Mỹ Thuận, Bình Giang, Mỹ Phước, Nam Thái Sơn, Mỹ Hiệp Sơn, Sơn Kiên, Sơn Bình, Thổ Sơn, Bình Sơn, Mỹ Lâm, Lình Huỳnh, Mỹ Thái và thị trấn Sóc Sơn, thị trấn Hòn Đất.

Hòn Đất là nơi có diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh Kiên Giang. Nơi đây có diện tích lúa lớn nhất tỉnh khoảng 80.000 ha. Ngoài ra, đây cũng là vùng có tiềm năng phát triển về thủy hải sản, khai thác đá, du lịch,… với các địa danh nổi tiếng như: Khu du lịch Ba Hòn; Di tích lịch sử Anh hùng liệt sĩ Phan Thị Ràng; Di chỉ khảo cổ Giồng Xoài; Chùa Sóc Xoài; Chùa Hòn Quéo; Tháp truyền hình Hòn Me; Xóm lò Đầu Doi; Suối Lươn; Dương Thanh Hoài.

Quy hoạch Huyện Hòn Đất, bao gồm 2 thị trấn: Hòn Đất (huyện lỵ), Sóc Sơn và 12 xã: Bình GiangBình SơnLình HuỳnhMỹ Hiệp SơnMỹ LâmMỹ PhướcMỹ TháiMỹ ThuậnNam Thái SơnSơn BìnhSơn KiênThổ Sơn.


Bản đồ Quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất 01/2023, huyện Hòn Đất

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 7/7/2022, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1711/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Hòn Đất.

Theo quyết định, diện tích và cơ cấu sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 của huyện Hòn Đất được xác định với tổng diện tích 103.984,81 ha. Trong đó:


 • Đất nông nghiệp: 93.395,00 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 10.589,81 ha
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Hòn Đất Giá gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 2.069,04 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 233,14 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,59 ha

Vị trí, diện tích đất các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 được thể hiện trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hòn Đất tỷ lệ 1/25.000; Bản về vị trí, ranh giới, diện tích đất các công trình dự án và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, do Uỷ ban nhân dân huyện Hòn Đất xác lập dưới đây.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất đến 2030

Phương án quy hoạch sử dụng đất Hòn Đất được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Về kế hoạch sử dụng đất 2022:

Cũng theo Quyết định số 1707/QĐ-UBND về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Hòn Đất.

Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch của huyện Hòn Đất với tổng diện tích tự nhiên: 103.984,81 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 95.181,65 ha;
 • Đất phi nông nghiệp: 8.803,16 ha;
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm kế hoạch 2022 của huyện Hòn Đất năm 2022:

 • Đất nông nghiệp: 84,89 ha;
 • Đất phi nông nghiệp: 26,35 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 116,97 ha;
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0 ha.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Hòn Đất có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất, danh mục công trình, dự án sử dụng đất phân bổ theo địa bàn hành chính cấp xã theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Thông báo thu hồi đất cho người có đất bị thu hồi biết theo đúng nội dung và thời gian quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật Đất đai trước khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Hòn Đất
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Hòn Đất

Quy hoạch phát triển đô thị thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất

Vừa qua UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 Về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025.

Theo quyết định, nội dung định hướng phát triển đô thị thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất được xác định như sau:

Tập trung đầu tư xây dựng 02 khu vực phát triển đô thị (cải tạo và mở rộng trung tâm thị trấn) thuộc Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000 được duyệt, quy mô khoảng 118,14ha (phân vùng I) theo lộ trình sau: 

Đến năm 2021: Khu 1: Rộng 54,89ha, là khu trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, công trình thương mại của thị trấn.

Đến năm 2025: Đầu tư xây dựng khu vực phát triển đô thị khu vực còn lại, phân vùng II thuộc phần mở rộng trung tâm thị trấn, gồm: Khu 2: 63,25ha, là khu dân cư văn hóa, thể thao – dịch vụ, giáo dục.

Danh mục các dự án hạ tầng phát triển đô thị huyện Hòn Đất

Các dự án theo quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm thị trấn Sóc Sơn được duyệt tại Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 16/8/2007 của UBND huyện Hòn Đất gồm:

 • Dự án đường giao thông với tổng chiều dài khoảng 19,31km.
 • Dự án xây dựng mới mạng lưới cấp nước, tuyến đường ống PVC 960 đến 0150 với tổng chiều dài khoảng 21,53km.
 • Dự án xây dựng mới tuyến cáp trung, hạ thế với tổng chiều dài khoảng 21,83km.
 • Dự án xây dựng mới 07 trạm biến áp với công suất khoảng 1750kva.
 • Dự án xây dựng mới tuyến lưới điện chiếu sáng (cáp ngầm) với tổng chiều dài khoảng 19,87km.
 • Dự án xây dựng mới, cải tạo hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt với tổng chiều dài khoảng 32,78km,
 • Dự án xây dựng mới bến xe.
 • Dựa án xây dựng mới công viên cây xanh đô thị.
 • Dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa trụ sở cơ quan ban ngành, đoàn thể.
 • Dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình giáo dục.
 • Dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình văn hóa, thể thao.

Kế hoạch phát triển kinh tế huyện Hòn đất năm 2022

Ngày 23/2/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 497/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội huyện Hòn Đất năm 2022.

Theo đó, kế hoạch phát triển kinh tế 2022 của huyện Hòn Đất được tỉnh Kiên Giang phê duyệt gồm các chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế, công nghiệp, thương mại – dịch vụ, du lịch và hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn huyện Hòn Đất.

Tài liệu kèm theo:

Dưới đây là tổng hợp bản đồ quy hoạch các huyện tại tỉnh Kiên Giang:

STT Quận/Huyện  LINK Download
1 Thành phố Phú Quốc https://bit.ly/3l7GoPQ
2 Thành phố Rạch Giá https://bit.ly/3owsiRG
3 Thành phố Hà Tiên https://bit.ly/3owsiHT
4 Huyện Giồng Riềng https://bit.ly/3AwsiVK
5 Huyện Kiên Lương https://bit.ly/3owsiVK
6 Huyện An Minh https://bit.ly/3owsiVK
7 Huyện Gò Quao https://bit.ly/3owsiVK
8 Huyện Châu Thành https://bit.ly/3owsiVK
9 Huyện Hòn Đất https://bit.ly/3owsiVK
10 Huyện Tân Hiệp https://bit.ly/3owsiVK
11 Huyện U Minh Thượng https://bit.ly/3owsiVK
12 Huyện Giang Thành https://bit.ly/3owsiVK
13 Huyện Kiên Hải https://bit.ly/2YhBqlW
14 Huyện Vĩnh Thuận https://bit.ly/3laEauu
15 Huyện An Biên https://bit.ly/2YhBqlW
Nguồn: Theo Vuongphat.com.vnBÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây