Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Gò...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Gò Quao – Kiên Giang đến 01/2023

339
0

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, bao gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Cập nhật đến 30/01/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Theo wikipedia, Huyện Gò Quao nằm ở phía đông phần giữa của tỉnh Kiên Giang, có vị trí địa lý:

Huyện Gò Quao có diện tích 439,51 km², dân số năm 2020 là 133.776 người, mật độ dân số đạt 304 người/km².

Cuối năm 2004, huyện Gò Quao bao gồm thị trấn Gò Quao và 10 xã: Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Vĩnh Hòa Hưng Nam, Định Hòa, Thới Quản, Định An, Thủy Liễu, Vĩnh Phước A, Vĩnh Phước B, Vĩnh Tuy, Vĩnh Thắng.


Ngày 26 tháng 7 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh 280 ha diện tích tự nhiên và 1.230 nhân khẩu của xã Vĩnh Phước B về thị trấn Gò Quao quản lý.

Quy hoạch Huyện Gò Quao, bao gồm thị trấn Gò Quao (huyện lỵ) và 10 xã: Định AnĐịnh HòaThới QuảnThủy LiễuVĩnh Hòa Hưng BắcVĩnh Hòa Hưng NamVĩnh Phước AVĩnh Phước BVĩnh ThắngVĩnh Tuy.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Gò Quao

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:


Ngày 22/6/2022, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1546/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Gò Quao.

Theo quyết định, diện tích và cơ cấu sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 của huyện Gò Quao được xác định với tổng diện tích 43.950,73 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 37.382,85 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 6.567,88 ha
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Gò Quao gồm:


 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 638,41 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 65,00 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,87 ha

Vị trí, diện tích đất các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 được thể hiện trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Gò Quao tỷ lệ 1/25.000; Bản về vị trí, ranh giới, diện tích đất các công trình dự án và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, do Uỷ ban nhân dân huyện Gò Quao xác lập dưới đây.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Gò Quao
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Gò Quao

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Cũng theo Quyết định số 1546/QĐ-UBND về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Gò Quao.

Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch của huyện Gò Quao với tổng diện tích tự nhiên: 43.950,73 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 37.973,30 ha;
 • Đất phi nông nghiệp: 5.977,43 ha;
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm kế hoạch 2022 của huyện Gò Quao năm 2022:

 • Đất nông nghiệp: 42,32 ha;
 • Đất phi nông nghiệp: 1,31 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 47,91 ha;
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,09 ha.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Gò Quao có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất, danh mục công trình, dự án sử dụng đất phân bổ theo địa bàn hành chính cấp xã theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Thông báo thu hồi đất cho người có đất bị thu hồi biết theo đúng nội dung và thời gian quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật Đất đai trước khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất.

Quy hoạch phát triển kinh tế huyện Gò Quao

Ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 810/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội huyện Gò Quao năm 2022.

Theo quyết định, huyện Gò Quao tiếp tục hỗ trợ nông dân liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp; phát triển sản phẩm OCOP trong sản xuất | nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái nông thôn nhằm từng bước nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản của địa phương, nhân rộng các mô hình hiệu quả đã đầu tư. Tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc hoàn thành các công trình hạ tầng sản xuất nông nghiệp; đồng thời rà soát, bổ sung quy hoạch hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025.

Về phát triển công nghiệp, huyện sẽ thực hiện đẩy nhanh thực hiện mở rộng Cụm công nghiệp Vĩnh Hòa Hưng Nam giai đoạn 2; sớm thực hiện giao đất cho Công ty Hwaseung xây dựng, mở rộng sản xuất tại Cụm công nghiệp Vĩnh Hòa Hưng Nam, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án chế biến nông sản Vĩnh Hòa Hưng Nam. Tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ cho Nhà máy may Vinatex Kiên Giang, Nhà máy giày da Công ty Toàn Lộc, Xí nghiệp chế biến lương thực Vĩnh Thắng,… thực hiện sản xuất trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai thực hiện 04 đề án khuyến công và tham gia bình chọn 13 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Triển khai lắp mới hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến đường thị trấn về Thủy Liễu và Thị trấn về Vĩnh Phước B. Tiếp tục lắp đặt điện kế sinh hoạt cho các hộ dân, nâng số hộ sử dụng điện an toàn chiếm 99,04%.

Ngoài ra, huyện Gò Quao thức đẩy hoàn thành quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Triển khai thực hiện giai đoạn 2 của dự án đo đạc, thành lập bản đồ địa chính. Hoàn thành hồ sơ đấu giá các lô đất khi có chủ trương; phối hợp tốt việc giao đất cho các nhà đầu tư trên địa bàn huyện. Triển khai bồi thường các dự án đầu tư – xây dựng có thu hồi đất đúng theo quy định; thực hiện tốt việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gò Quao

Ngày 23/12/2020 UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2937/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gò Quao đến 2040.

Theo quyết định, Phạm vi nghiên cứu lập Quy hoạch thuộc toàn bộ địa giới diện tích tự nhiên huyện Gò Quao, được xác định như sau:

 • Phía Bắc giáp các huyện Châu Thành và Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
 • Phía Nam giáp tỉnh Bạc Liêu.
 • Phía Đông giáp tỉnh Hậu Giang.
 • Phía Tây giáp các huyện An Biên, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Quy mô diện tích theo phạm vi nghiên cứu: 43.950,73 ha (439,5073 km), bao gồm 11 đơn vị hành chính, trong đó có 01 thị trấn Gò Quao và 10 xã (Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Định Hòa, Thới Quản, Định An, Thủy Liễu, Vĩnh Hòa Hưng Nam, Vĩnh Phước A, Vĩnh Phước B, Vĩnh Tuy, Vĩnh Thắng).

Dân số hiện trạng toàn huyện năm 2019 khoảng 132.531 người (trong đó, dân s thành thị khoảng 10.003 người, dân số nông thôn khoảng 122.528 người. Mật độ dân số 302 người/km. Tỷ lệ đô thị hóa 7,55%). Dự báo dân số qua các giai đoạn như sau:

 • Đến năm 2030: Khoảng 163.100 người, dân số nông thôn khoảng 136.400 người, dân số đô thị khoảng 26.700 người, tỷ lệ đô thị hóa là: 16,37%.
 • Đến năm 2040: Khoảng 200.800 người, dân số nông thôn khoảng 157.400 người, dân số đô thị khoảng 43.400 người, tỷ lệ đô thị hóa là 21,66%.

Theo đồ án quy hoạch, huyện Gò Quao được phân thành 04 tiểu vùng phát triển, cụ thể như sau:

a) Tiểu vùng trung tâm: Gồm thị trấn Gò Quao, xã Định An và xã Vĩnh Phước B, với diện tích khoảng 8.392 ha. Là vùng động lực phát triển toàn huyện, với các tính chất, chức năng như:

– Phát triển thành tiểu vùng trung tâm của huyện theo hướng vùng kinh tế mang tính tổng hợp và chất lượng cao, với các chức năng cụ thể: Chức năng đô thị và là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của toàn huyện với các cơ quan nhà nước được quy hoạch và đầu tư nâng cấp và xây mới, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng công cộng, hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu.

b) Tiểu vùng phía Tây Bắc: Gồm các xã Thới Quản, Thủy Liễu, Định Hòa, với diện tích khoảng 14.578 ha. Với các tính chất, chức năng như:

– Trung tâm phát triển tại xã Định Hòa có đường Hồ Chí Minh, đường huyện Thủy Liễu, đường Bần Bé, đường huyện GQ. DK03 kết nối phát triển.

c) Tiểu vùng phía Đông Bắc: Gồm 2 xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Vĩnh Hòa Hưng Nam, với diện tích khoảng 9.594 ha. Với các tính chất, chức năng như:

 • Phát triển công nghiệp: Chủ yếu tập trung vào phát triển công nghiệp sản xuất chế tạo, ưu tiên ngành nghề chế biến các sản phẩm chủ lực của địa phương, phát triển cụm công nghiệp gắn với giải quyết nguồn lao động địa phương.
 • Phát triển trung tâm chế biến và trung chuyển sản phẩm nông nghiệp. – Phát triển thương mại dịch vụ và du lịch sinh thái vườn.
 • Phát triển các loại cây ăn quả như: Sầu riêng, măng cục, cây có múi…, Vĩnh Hòa Hưng Bắc kết hợp thâm canh lúa nước, chăn nuôi).

d) Tiểu vùng phía Đông Nam: Gồm các xã Vĩnh Phước A, Vĩnh Thắng Vĩnh Tuy. Diện tích khoảng 15.586 ha. Với các tính chất chức năng như:

 • Phát triển du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch về nguồn di tích lịch sử cách mạng như: Di tích lịch sử Xếp Ba Tàu (xã Vĩnh Phước A); đình Thần Vĩnh Tuy (xã Vĩnh Tuy).
 • Phát triển ngành nông nghiệp: Nuôi trồng thủy sản, phát triển vùng nguyên liệu (khóm, lúa bệ chất lượng cao,…)
 • Phát triển ngành công nghiệp: Chủ yếu là các ngành tiểu thủ công nghiệp, đan lát và chế biến nông – lâm – sản.

Ngày 30/8/2022, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2193/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 (Điều chỉnh hồ chứa nước thô liên huyện).

Phạm vi nghiên cứu lập Điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 (Điều chỉnh hồ chứa nước thô liên huyện) thuộc địa bàn xã Vĩnh Hòa Hưng Nam và xã Vĩnh Phước A của huyện Gò Quao, được xác định như sau:

 • Vị trí 01 thuộc địa bàn xã Vĩnh Hòa Hưng Nam: Phía Bắc, phía Nam và phía Tây giáp đất chuyên trồng lúa nước; phía Đông giáp đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng cây lâu năm.
 • Vị trí 02 thuộc địa bàn xã Vĩnh Phước A: Phía Đông Bắc, phía Tây Bắc và phía Tây Nam giáp đất chuyên trồng lúa nước; phía Đông Nam giáp đất chuyên trồng lúa nước và kênh thủy lợi.

Quy mô diện tích điều chỉnh cục bộ với tổng diện tích lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 50 ha, trong đó:

 • Vị trí 01 thuộc xã Vĩnh Hòa Hưng Nam có diện tích khoảng 20 ha.
 • Vị trí 02 thuộc xã Vĩnh Phước A có diện tích khoảng 30 ha.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất là sự tính toán, phân bổ đất đai cụ thể về số lượng, chất lượng, vị trí, không gian cho các mục tiêu kinh tế – xã hội , đảm bảo cơ sở khoa học và thực tế của các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội để việc sử dụng đất phù hợp với các điều kiện về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng và từng ngành sản xuất.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kì quy hoạch.

Quy hoạch bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch hoá đất đai. Bởi vì kế hoạch hoá đất đai chính là việc xác định các biện pháp, thời gian để sử dụng đất theo quy hoạch. Do vậy, trong một số trường hợp, quy hoạch hoá đất đai đã bao hàm cả kế hoạch hoá đất đai.

Cần phân biệt rõ:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Tài liệu kèm theo:

Dưới đây là tổng hợp bản đồ quy hoạch các huyện tại tỉnh Kiên Giang:

STTQuận/Huyện LINK Download
1Thành phố Phú Quốchttps://bit.ly/3l7GoPQ
2Thành phố Rạch Giáhttps://bit.ly/3owsiRG
3Thành phố Hà Tiênhttps://bit.ly/3owsiHT
4Huyện Giồng Riềnghttps://bit.ly/3AwsiVK
5Huyện Kiên Lươnghttps://bit.ly/3owsiVK
6Huyện An Minhhttps://bit.ly/3owsiVK
7Huyện Gò Quaohttps://bit.ly/3owsiVK
8Huyện Châu Thànhhttps://bit.ly/3owsiVK
9Huyện Hòn Đấthttps://bit.ly/3owsiVK
10Huyện Tân Hiệphttps://bit.ly/3owsiVK
11Huyện U Minh Thượnghttps://bit.ly/3owsiVK
12Huyện Giang Thànhhttps://bit.ly/3owsiVK
13Huyện Kiên Hảihttps://bit.ly/2YhBqlW
14Huyện Vĩnh Thuậnhttps://bit.ly/3laEauu
15Huyện An Biên https://bit.ly/2YhBqlW
Nguồn: Theo Vuongphat.com.vnBÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây