Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Pưh, tỉnh Gia...

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

122
0

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai gồm công nghiệp và giao thông, của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Chư Pưh nằm ở phía nam tỉnh Gia Lai, cách thành phố Pleiku khoảng 60 km về phía nam dọc theo Quốc lộ 14, có vị trí địa lý:

Huyện Chư Pưh có diện tích 718,05 km², dân số năm 2019 là 70.920 người.

Sau khi thành lập, huyện Chư Pưh có 71.695,02 ha diện tích tự nhiên và 54.890 người với 9 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm thị trấn Nhơn Hòa (huyện lỵ) và 8 xã: Ia LeIa BlứIa PhangChư DonIa DrengIa HlaIa HrúIa Rong.


Huyện Chư Pưh có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Nhơn Hòa (huyện lỵ) và 8 xã: Chư DonIa BlứIa DrengIa HlaIa HrúIa LeIa PhangIa Rong.

Huyện Chư Pưh trên bản đồ vệ tinh
Huyện Chư Pưh trên bản đồ vệ tinh

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Chư Pưh

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 29/6/2022, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 430/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Pưh.


Theo quyết định, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, với các nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất, bao gồm diện tích và cơ cấu các loại đất, cụ thể như sau:

 • Đất nông nghiệp: 63.785,41 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 6.844,75 ha
 • Đất chưa sử dụng: 1.261,52 ha

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030, huyện Chư Pưh, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 3.053,17 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 604,96 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0 ha

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích, bao gồm:


 • Đất nông nghiệp: 1.248,27 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 0 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Pưh.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 29/3/2022, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Chư Pưh.

Theo quyết định nói trên thì vị trí các khu đất, công trình, dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 được xác định theo báo cáo thuyết minh, các bảng biểu và bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Chư Pưh.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Chư Pưh được thực hiện theo Quyết định số 580/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai ngày 29/3/2022. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện, bao gồm các nhóm đất:

 • Đất nông nghiệp 63.865,50 ha
 • Đất phi nông nghiệp 5.931,74 ha
 • Đất chưa sử dụng 2.094,44 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 của huyện Chư Pưh, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 1.670,92 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 0 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 0 ha.

Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 của huyện Chư Pưh, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp 488,70 ha.
 • Đất phi nông nghiệp 4,44 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 của huyện Chư Pưh:

 • Đất nông nghiệp: 415,00 ha

Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất huyện Chư Pưh năm 2022 nhằm cụ thể hoá các diện tích đất nhằm phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Vị trí, diện tích các khu vực quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Chư Pưh.

Tài liệu kèm theo:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây