Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Hải (Hải Phòng)...

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Hải (Hải Phòng) đến 03/2024

1612
0

Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Cát Hải (Hải Phòng), gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 02/03/2024

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Cát Hải là một huyện đảo nằm ở phía đông thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Huyện Cát Hải có diện tích 345,31 km², dân số năm 2019 là 32.090 người, mật độ dân số đạt 93 người/km².

Huyện được thành lập ngày 11 tháng 3 năm 1977 trên cơ sở hợp nhất huyện Cát Hải cũ và huyện Cát Bà, ban đầu gồm thị trấn Cát Bà và 13 xã: Cao Minh, Đồng Bài, Gia Lộc, Gia Luận, Hiền Hào, Hòa Quang, Hoàng Châu, Nghĩa Lộ, Phù Long, Trân Châu, Văn Phong, Việt Hải, Xuân Đám.

Ngày 13 tháng 3 năm 1979, giải thể xã Cao Minh để sáp nhập vào xã Hòa Quang và thị trấn Cát Bà.


Ngày 23 tháng 4 năm 1988, giải thể 2 xã Hòa Quang và Gia Lộc để thành lập thị trấn Cát Hải; tách 20 ha diện tích tự nhiên và 307 nhân khẩu của xã Trân Châu để sáp nhập vào thị trấn Cát Bà.

Huyện Cát Hải có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Cát Bà (huyện lỵ), Cát Hải và 10 xã: Đồng Bài, Gia Luận, Hiền Hào, Hoàng Châu, Nghĩa Lộ, Phù Long, Trân Châu, Văn Phong, Việt Hải, Xuân Đám.

Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND Thành phố Hải Phòng phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện.


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0911 934 848 hoặc quét mã QR dưới đây:


Về quy hoạch, bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cát Hải có thể được xác định theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Cát Hải.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Cát Hải

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 24/11/2020 Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải có báo cáo số 454/BC-UBND về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cát Hải.

Ngày 13/10/2020 Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải ban hành Thông báo số 791/TB-UBND về việc lấy ý kiến góp ý của Nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
Chi tiết văn bản tại đây
Thuyết minh tổng hợp QH 2030
Biểu QH2020-2030
Bản đồ QH2030


Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Cát Hải
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 

Ngày 14/10/2022, UBND thành phố Hải Phòng đã công bố tài liệu lấy ý kiến các tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện Cát Hải về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2030 củ huyện Cát Hải.

Tài liệu công bố gồm:

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Cát Hải
Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Cát Hải

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 11/6/2022, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 1730/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Cát Hải.

Theo quyết đinh, Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cát Hải với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Đất nông nghiệp: 16.331,73 ha; Đất phi nông nghiệp: 10.992,96 ha; Đất chưa sử dụng: 1.373,60 ha

Vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cát Hải; Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và các bảng biểu mẫu kèm theo quyết định này.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Ngày 04/05/2023, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 1147/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Cát Hải.

Theo quyết đinh, Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Cát Hải với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Đất nông nghiệp: 16.182,83 ha; Đất phi nông nghiệp: 11,256,25 ha; Đất chưa sử dụng: 1.259,21 ha.

Vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cát Hải; Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và các bảng biểu mẫu kèm theo quyết định này.

Quy hoạch huyện Cát Hải

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 25/03/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ khu vực đảo Cát Hải và đảo Cát Bà trong Đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng và và quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải.

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại: Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 18/6/2020, Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 29/10/2020, Công văn số 8261/UBND-QH12 ngày 25/12/2020, Công văn số 1230/UBND-QH12 ngày 01/03/2021 và Bộ Xây dựng tại: Công văn số 5201/BXD-QHKT ngày 27/12/2020 và Công văn số 6316/BXD-QHKT ngày 30/12/2020,

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ khu vực đảo Cát Hải và đảo Cát Bà trong Đồ án quy hoạch chung xây dụng thành phố Hải Phòng (Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009) và quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải (Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 03/10/2012) với các nội dung chính sau:

Quy mô và tính chất các khu vực điều chỉnh cục bộ:

Khu vực điều chỉnh quy hoạch nằm trong địa giới hành chính huyện Cát Hải; quy mô các khu vực điều chỉnh khoảng 562,20ha; quy mô dân số khu vực điều chỉnh khoảng 30.000 người (bao gồm dân số thường trú và dân số quy đổi), nằm trong dự báo quy mô dân số toàn thành phố theo quy hoạch chung năm 2009. Toàn khu gồm 05 địa điểm, với định hướng tính chất như sau:

 • Địa điểm 01 (quy mô 20,44ha): Hệ thống tuyến cáp treo 3 dây Cát Hải-Phù Long.
 • Địa điểm 02 (quy mô 154,40ha): Khu đô thị dịch vụ du lịch cửa ngõ gắn với ga cáp treo và bến tàu du lịch Phù Long.
 • Địa điểm 03 (quy mô 308,14ha): Khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp, sân gôn gắn với ga cáp treo Xuân Đám.
 • Địa điểm 04 (quy mô 2,04ha): Hệ thống tuyến cáp treo Phù Long-Cát Bà.
 • Địa điểm 05 (quy mô 77,18ha): Trung tâm đô thị, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí-văn hóa gắn với ga cáp treo và thị trấn Cát Bà.

Điều chỉnh chức năng sử dụng đất:

Chức năng sử dụng đất tại các địa điểm trước và sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung cụ thể như sau:

Địa điểm 01:

 • Vị trí: Thuộc đảo Cát Hải và xã Phù Long, đảo Cát Bà, huyện Cát Hải (nằm trong ranh giới Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải).
 • Quy mô: Khu vực đảo Cát Hải có quy mô 14,53 ha; khu vực xã Phù Long có quy mô 5,91 ha.
 • Chức năng: Theo quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải (Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 03/10/2012) được quy hoạch là đất kho bãi, hậu cần cảng, mặt nước. Khu vực được điều chỉnh thành đất công cộng dịch vụ, hạ tầng đô thị (bãi đỗ xe, nhà ga và trụ cáp treo).

Địa điểm 02:

 • Vị trí: Tại xã Phù Long thuộc khu vực đảo Cát Bà.
 • Quy mô: Khoảng 154,40 ha.
 • Chức năng: Theo quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng (Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009) được quy hoạch là đất cây xanh khoảng 124,71ha (trồng rừng), đất đô thị (Đơn vị ở kết hợp thương mại dịch vụ) khoảng 24,34ha và đất mặt nước khoảng 5,35ha (nuôi trồng thủy sản). Khu vực được điều chỉnh thành đất du lịch khoảng 27,58ha (khu thương mại dịch vụ, dịch vụ hậu cần cảng, bến phà, bến tàu thủy, bãi đỗ xe…) và đất đơn vị ở (đất ở sinh thái, công cộng dịch vụ, dịch vụ thương mại, nhà ga cáp treo, bãi đỗ xe…) với quy mô khoảng 126,82ha.

Địa điểm 03:

 • Vị trí: Tại xã Xuân Đám và xã Trân Châu thuộc khu vực đảo Cát Bà.
 • Quy mô: Khoảng 308,14 ha.
 • Chức năng: Theo quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng (Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009) được quy hoạch là đất đô thị khoảng 3,08ha, công cộng dịch vụ khoảng 41,14ha, cây xanh khoảng 203,89ha (nông, lâm nghiệp), mặt nước khoảng 60,03ha. Khu vực được điều chỉnh thành đất đơn vị ở khoảng 139,86ha (xã Xuân Đám 26,45ha, xã Trân Châu khoảng 113,41ha), đất du lịch nghỉ dưỡng khoảng 68,08ha và đất cây xanh chuyên đề (sân golf) khoảng 100,20ha.

Địa điểm 04:

 • Vị trí: Tại xã Hiền Hào thuộc khu vực đảo Cát Bà.
 • Quy mô: Khoảng 2,04ha.
 • Chức năng: Theo quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng (Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009) được quy hoạch là đất cây xanh (trồng rừng) và mặt nước. Khu vực được điều chỉnh thành đất công cộng dịch vụ (nhà ga và trụ cáp treo).

Địa điểm 05:

 • Vị trí: Tại thị trấn Cát Bà.
 • Quy mô: Khoảng 77,18ha.
 • Chức năng: Theo quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng (Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009) được quy hoạch là đất mặt nước khoảng 52,55ha, đất cây xanh khoảng 24,52ha, đất đô thị khoảng 0,11ha. Khu vực được điều chỉnh tại khu vực trung tâm thị trấn Cát Bà có quy mô khoảng 64,99ha là đất hỗn hợp ở (đất ở sinh thái, dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí-văn hóa, cây xanh và đất công cộng dịch vụ đô thị…), khu vực Bến Bèo có quy mô 12,19ha, chức năng du lịch, thương mại dịch vụ, đơn vị ở.

Tài liệu kèm theo:


Rate this post
Bài trướcNgân Baby là ai? Tiktoker và Dancer mang lại nguồn thu nhập “khủng”
Bài tiếp theoDiễn viên Trương Vãn Ý là ai? – Tiểu sử – Sự nghiệp và Đời tư

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây