Trang chủ Bản đồ Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Phù...

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Phù Yên (Sơn La) đến 03/2023

656
0

Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Phù Yên (Sơn La) gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật đến 30/03/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Phù Yên là một huyện miền núi nằm ở phía đông tỉnh Sơn La, nằm ở phía đông tỉnh Sơn La, có vị trí địa lý:

Trung tâm huyện Phù Yên là cánh đồng Mường Tấc, cánh đồng rộng thứ ba của vùng Tây Bắc Bộ, cách thành phố Sơn La khoảng 125 km về phía đông và cách Hà Nội khoảng 160 km về phía tây. Huyện có diện tích 1.227 km² và dân số là 115.700 người (2019).

Tỉnh lộ 113 nay đổi thành QL37 theo hướng tây đi huyện Bắc Yên, quốc lộ 37 theo hướng đông đi huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). Quốc lộ 32 Phù Yên – Yên Bái, Quốc lộ 32B Phù Yên – Mường Bang – Đà Bắc (Hòa Bình); Quốc lộ 43 Phù Yên – Vạn Yên – Mộc Châu.


Huyện Phù Yên có 27 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Phù Yên (huyện lỵ) và 26 xã: Bắc Phong, Đá Đỏ, Gia Phù, Huy Bắc, Huy Hạ, Huy Tân, Huy Thượng, Huy Tường, Kim Bon, Mường Bang, Mường Cơi, Mường Do, Mường Lang, Mường Thải, Nam Phong, Quang Huy, Sập Xa, Suối Bau, Suối Tọ, Tân Lang, Tân Phong, Tường Hạ, Tường Phong, Tường Phù, Tường Thượng, Tường Tiến.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 03/2023, huyện Phù Yên

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 16/8/2022, UBND huyện Phù Yên ban hành Thông báo số 290/TB-UBND về việc Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Phù Yên.


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0889 577 186 hoặc quét mã QR dưới đây:


Tài liệu công bố gồm:

Trước đó, ngày 6/8/2022, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1592/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Phù Yên.

Theo quyết định, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của huyện Phù Yên được xác định với các loại đất như sau:


Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch báo gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 544,42 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 1,97 ha

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

 • Đất nông nghiệp: 12.637,26 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 46,48 ha

Vị trí và diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/25.000; Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch huyện Phù Yên.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Phù Yên
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Phù Yên

Ngoài ra, trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, H. Phù Yên, tỉnh Sơn La có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Phù Yên.

Thị trấn Phù Yên là một trong 27 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, do đó quy hoạch giao thông, sử dụng đất thị trấn Phù Yên cũng được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Phương án quy hoạch sử dụng đất H. Phù Yên được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phù Yên cũng được thực hiện theo Quyết định số 1592/QĐ-UBND. Theo đó, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện, bao gồm các nhóm đất:

 • Đất nông nghiệp 102.814,34 ha
 • Đất phi nông nghiệp 7.386,61 ha
 • Đất chưa sử dụng 13.071,92 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 của huyện Phù Yên, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 73,89 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 0 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 0,23 ha.

Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 của huyện Phù Yên, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp 73,84 ha.
 • Đất phi nông nghiệp 12,14 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất huyện Phù Yên năm 2022 nhằm cụ thể hoá các diện tích đất nhằm phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Vị trí, diện tích các khu vực quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Phù Yên.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Phù Yên
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Phù Yên

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 2785/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Yên. (Biểu kèm theo quyết định)

Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Mường Tè được quy định theo chỉ tiêu sử dụng đất như sau: tổng diện tích đất nông nghiệp là 102.812,21 ha; đất phi nông nghiệp là 7.400,77 ha; Đất chưa sử dụng: 13.059,88 ha.

Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu cụ thể như: tổng diện tích đất nông nghiệp là 85,42 ha; đất phi nông nghiệp là 13,59 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 92,30 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 0 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 2,10 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Phù Yên được xác định theo Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất và bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Phù Yên
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Phù Yên

Thông tin quy hoạch tại huyện Phù Yên

Ngày 08/11/2021, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2721/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Gia Phù, huyện Phù Yên đến năm 2040. Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Xây dựng thực hiện công bố, công khai đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Gia Phù, huyện Phù Yên đến năm 2040 nêu trên, trên trang thông tin điện tử của Sở.

Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị
Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị
Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất đô thị Gia Phù
Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất đô thị Gia Phù

Trước đó, Huyện ủy Phù Yên đã xây dựng Đề án số 07-ĐA/HU ngày 28/1/2021 về việc mở rộng thị trấn Phù Yên, qua đó, tạo điều kiện bứt phá về kinh tế và góp phần xây dựng thị trấn Phù Yên hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại IV vào năm 2025.

Theo đề án, sẽ điều chỉnh 1,5 km², với 5 bản, 3.773 nhân khẩu của xã Quang Huy; gần 0,14 km² của xã Huy Hạ và sáp nhập xã Huy Bắc gồm 10 bản, 6.029 nhân khẩu, với khoảng 15,89 km²  vào thị trấn Phù Yên. Như vậy, sau khi mở rộng, thị trấn Phù Yên sẽ có diện tích khoảng 18,5835 km², 21 bản, tiểu khu, với 19.721 nhân khẩu.

Mới đây, ngày 8/8/2022, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1615/QĐ-UBND về việc cho chủ trương lập Quy hoạch chung thị trấn Phù Yên, H. Phù Yên đến 2035.

Tài liệu kèm theo:


Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây