Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng gồm xây dựng, công nghiệp và giao thông, của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Cập nhật đến 30/01/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Theo wikipedia, Thị xã Ngã Năm nằm ở phía tây nam tỉnh Sóc Trăng, cách thành phố Sóc Trăng 60 km, cách trung tâm thành phố Cần Thơ 80 km, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 298 km, có vị trí địa lý:

Thị xã Ngã Năm có diện tích 242,15 km², dân số năm 2019 là 74.115 người, mật độ dân số đạt 306 người/km².

Trên địa bàn có Quốc lộ-Quản lộ Phụng Hiệp và Quốc lộ 61B đi qua. Thị xã Ngã Năm là cửa ngõ thủy, bộ quan trọng đi vào các tỉnh Bạc LiêuCà Mau thông qua tuyến Quốc lộ-Quản lộ Phụng Hiệp và kênh xáng Quản lộ Phụng Hiệp.


Ngày 31 tháng 10 năm 2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 127/2003/NĐ-CP. Theo đó, tách thị trấn Ngã Năm và 7 xã: Tân Long, Long Bình, Mỹ Quới, Mỹ Bình, Long Tân, Vĩnh Quới, Vĩnh Biên thuộc huyện Thạnh Trị để thành lập huyện Ngã Năm.

Sau khi thành lập, huyện Ngã Năm có 24.196,81 ha diện tích tự nhiên và 77.056 người với 8 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 1 thị trấn và 7 xã.

Ngày 22 tháng 4 năm 2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 474/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn Ngã Năm là đô thị loại IV.


Ngày 29 tháng 12 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 133/NQ-CP. Theo đó:

 • Thành lập thị xã Ngã Năm trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Ngã Năm
 • Thành lập phường 1 trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Ngã Năm
 • Thành lập phường 2 trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Long Tân
 • Thành lập phường 3 trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Vĩnh Biên.

Sau khi thành lập, thị xã Ngã Năm có 24.224,35 ha diện tích tự nhiên và 84.022 người với 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 3 phường: 1, 2, 3 và 5 xã: Tân Long, Long Bình, Mỹ Quới, Mỹ Bình, Vĩnh Quới.

Quy hoạch thị xã Ngã Năm, bao gồm 3 phường: 123 và 5 xã: Long BìnhMỹ BìnhMỹ QuớiTân LongVĩnh Quới.


Bản đồ Quy hoạch giao thông đô thị, thị xã Ngã Năm

Trên địa bàn thị xã Ngã Năm có tuyến giao thông huyết mạch chạy qua như:

 • Tuyến Quốc lộ 61 B
 • Tuyến Quản lộ – Phụng Hiệp
 • Tuyến ĐT 937
 • Tuyến HL 20

Ngoài ra, những năm gần đây thị xã Ngã Năm cũng đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng rất nhiều tuyến đường giao thông liên xã, giao thông nông thôn trên địa bàn thị xã.

Về quy hoạch đô thị, ngày 25/11/2021, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 3383/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị xã Ngã Năm đến 2035.

Theo đó, các chỉ tiêu chính về phát triển đô thị thị xã Ngã Năm được xác định trên cơ sở hiện trạng hệ thống hạ tầng đô thị thị xã Ngã Năm và các tiêu chuẩn đô thị loại III theo Nghị quyết số 1210/2016UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, phấn đấu xây dựng thị xã Ngã Năm đạt tiêu chí đô thị loại III vào giai đoạn 2026-2030.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất 2022, thị xã Ngã Năm

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

vị trí và diện tích các khu vực chuyển quy hoạch trong thời kỳ 2021-2030 được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của thị xã Ngã Năm

Ngào ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng cũng có một phần diện tích được quy hoạch các phường trung tâm 1, 2, 3 đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Ngã Năm
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Ngã Năm

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 1322/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thị xã Ngã Năm. 

Theo đó: diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của thị xã Ngã Năm được xác định với các loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp: 21.697,97 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 2.495,22 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất của thị xã Ngã Năm trong năm 2022:

 • Thu hồi đất nông nghiệp: 747,14 ha.
 • Thu hồi đất phi nông nghiệp: 5,64 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022, thị xã Ngã Năm, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 95,65 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 661,68 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0 ha.

Vị trí và diện tích các khu đất đưa vào sử dụng được thể hiện trên trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Ngã Năm.

Ngày 28/10/2022, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 2894/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh vị trí thực hiện dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Ngã Năm.

Nội dung điều chỉnh được thể thiện trong quyết định số 2894/QĐ-UBND tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, Ngày 19/4/2021, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thị xã Ngã Năm. 

Tài liệu kèm theo:

Dưới đây là tổng hợp bản đồ quy hoạch các huyện tại tỉnh Sóc Trăng:

STT Quận/Huyện  LINK Download
1 Thành phố Sóc Trăng https://bit.ly/3l7GoPQ
2 Thị xã Ngã Năm https://bit.ly/3owsiRG
3 Thị xã Vĩnh Châu https://bit.ly/3owsiHT
4 Huyện Cù Lao Dung https://bit.ly/3AwsiVK
5 Huyện Thạnh Trị https://bit.ly/3owsiVK
6 Huyện Mỹ Tú https://bit.ly/3owsiVK
7 Huyện Mỹ Xuyên https://bit.ly/3owsiVK
8 Huyện Châu Thành https://bit.ly/3owsiVK
9 Huyện Kế Sách https://bit.ly/3owsiVK
10 Huyện Long Phú https://bit.ly/3owsiVK
11 Huyện Trần Đề https://bit.ly/3owsiVKBÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây