Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang gồm xây dựng, công nghiệp và giao thông, của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Cập nhật đến 30/01/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Theo wikipediaPhú Quốc là một hòn đảo nằm trong vịnh Thái Lan và là đảo lớn nhất Việt Nam.

Về hành chính, đảo Phú Quốc cùng với các đảo nhỏ hơn ở lân cận và quần đảo Thổ Chu cách 55 hải lý về phía tây nam hợp thành thành phố đảo Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Thành phố Phú Quốc được thành lập vào đầu năm 2021 trên cơ sở huyện đảo Phú Quốc trước đây và là thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam.

Đảo Phú Quốc nằm trong vịnh Thái Lan, phía tây nam của Việt Nam. Phú Quốc trải dài từ vĩ độ: 9°53′ đến 10°28′ vĩ bắc và kinh độ: 103°49′ đến 104°05′ kinh đông. Phú Quốc cách thành phố Rạch Giá 120 km và cách thành phố Hà Tiên 45 km.


Thành phố Phú Quốc có diện tích 589,27 km², dân số năm 2020 là 144.460 người, mật độ dân số đạt 245 người/km².

Vùng biển Phú Quốc có 22 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó đảo Phú Quốc lớn nhất có diện tích 580 km², dài 49 km. Địa hình thiên nhiên thoai thoải chạy từ bắc xuống nam với 99 ngọn núi đồi. Tuy nhiên, cụm đảo nhỏ của cảng An Thới bị ngăn cách hẳn với phần mũi phía nam của đảo Phú Quốc bởi một eo biển có độ sâu tới hơn 60 m.

Đảo Phú Quốc được cấu tạo từ các đá trầm tích Mesozoi và Kainozoi, bao gồm cuội kết đa nguồn gốc phân lớp dày, sỏi thạch anh, silica, đá vôi, riolit và felsit. Các đá Mesozoi thuộc hệ tầng Phú Quốc (K pq). Trầm tích Kainozoi thuộc các hệ tầng Long Toàn (Pleistocen giữa – trên), hệ tầng Long Mỹ (Pleistocene trên), hệ tầng Hậu Giang (Holocene dưới – giữa), các trầm tích Holocene trên và các trầm tích Đệ Tứ không phân chia (Q).[


Thành phố Phú Quốc trên bản đồ vệ tinh
Thành phố Phú Quốc trên bản đồ vệ tinh

Cuối năm 2019, huyện Phú Quốc có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Dương Đông (huyện lỵ), An Thới và 8 xã: Bãi Thơm, Cửa Cạn, Cửa Dương, Dương Tơ, Gành Dầu, Hàm Ninh, Hòn Thơm, Thổ Châu.

Ngày 9 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1109/NQ-UBTVQH14 (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021). Theo đó:

 • Thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và 179.480 người của huyện Phú Quốc
 • Thành lập phường Dương Đông trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Dương Đông
 • Thành lập phường An Thới trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn An Thới và xã Hòn Thơm.

Quy hoạch Thành phố Phú Quốc, bao gồm 2 phường: Dương ĐôngAn Thới và 7 xã: Bãi ThơmCửa CạnCửa DươngDương TơGành DầuHàm NinhThổ Châu.


Giao thông kết nối với bên ngoài chủ yếu bằng đường biển và đường hàng không. Ngoài ra, những năm gần đây thành phố Phú Quốc cũng đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng rất nhiều tuyến đường giao đô thị trên địa bàn thành phố.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất 01/2023, thành phố Phú Quốc

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 25/7/2022, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1841/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thành phố Phú Quốc.

Theo quyết định, diện tích và cơ cấu sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 của thành phố Phú Quốc được xác định với tổng diện tích 58.927,48 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 43.650,50 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 15.185,00 ha
 • Đất chưa sử dụng: 91,98 ha

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến 2030 thành phố Phú Quốc gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 6.756,02 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 447,72 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 56,03 ha

Diện tích đưa đất vào sử dụng cho các mục đích trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 của thành phố Phú Quốc bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 817,60 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 370,41 ha.

Vị trí, diện tích đất các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 được thể hiện trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Phú Quốc tỷ lệ 1/25.000; Bản về vị trí, ranh giới, diện tích đất các công trình dự án và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, do Uỷ ban nhân dân thành phố Phú Quốc xác lập dưới đây.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thành phố Phú Quốc
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thành phố Phú Quốc

Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất thành phố Phú Quốc năm 2022:

Cũng theo Quyết định số 1841/QĐ-UBND về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thành phố Phú Quốc.

Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch của thành phố Phú Quốc với tổng diện tích tự nhiên: 58.927,48 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 45.739,64 ha;
 • Đất phi nông nghiệp: 12.081,57 ha;
 • Đất chưa sử dụng: 1.106,28 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm kế hoạch 2022 của thành phố Phú Quốc năm 2022:

 • Đất nông nghiệp: 3.621,75 ha;
 • Đất phi nông nghiệp: 0 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 3.839,09 ha;
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 16,64 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 2022 của thành phố Phú Quốc với loại đất phi nông nghiệp là: 173,71 ha.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND thành phố Phú Quốc có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất, danh mục công trình, dự án sử dụng đất phân bổ theo địa bàn hành chính cấp xã theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Thông báo thu hồi đất cho người có đất bị thu hồi biết theo đúng nội dung và thời gian quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật Đất đai trước khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất là sự tính toán, phân bổ đất đai cụ thể về số lượng, chất lượng, vị trí, không gian cho các mục tiêu kinh tế – xã hội , đảm bảo cơ sở khoa học và thực tế của các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội để việc sử dụng đất phù hợp với các điều kiện về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng và từng ngành sản xuất.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kì quy hoạch.

Quy hoạch bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch hoá đất đai. Bởi vì kế hoạch hoá đất đai chính là việc xác định các biện pháp, thời gian để sử dụng đất theo quy hoạch. Do vậy, trong một số trường hợp, quy hoạch hoá đất đai đã bao hàm cả kế hoạch hoá đất đai.

Cần phân biệt rõ:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Tài liệu kèm theo:

Dưới đây là tổng hợp bản đồ quy hoạch các huyện tại tỉnh Kiên Giang:

STT Quận/Huyện  LINK Download
1 Thành phố Phú Quốc https://bit.ly/3l7GoPQ
2 Thành phố Rạch Giá https://bit.ly/3owsiRG
3 Thành phố Hà Tiên https://bit.ly/3owsiHT
4 Huyện Giồng Riềng https://bit.ly/3AwsiVK
5 Huyện Kiên Lương https://bit.ly/3owsiVK
6 Huyện An Minh https://bit.ly/3owsiVK
7 Huyện Gò Quao https://bit.ly/3owsiVK
8 Huyện Châu Thành https://bit.ly/3owsiVK
9 Huyện Hòn Đất https://bit.ly/3owsiVK
10 Huyện Tân Hiệp https://bit.ly/3owsiVK
11 Huyện U Minh Thượng https://bit.ly/3owsiVK
12 Huyện Giang Thành https://bit.ly/3owsiVK
13 Huyện Kiên Hải https://bit.ly/2YhBqlW
14 Huyện Vĩnh Thuận https://bit.ly/3laEauu
15 Huyện An Biên https://bit.ly/2YhBqlW
Nguồn: Theo Vuongphat.com.vnBÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây