Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện U Minh (Cà Mau), gồm: công nghiệp, giao thông, xây dựng, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 31/03/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện U Minh nằm về phía tây bắc của tỉnh Cà Mau, có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
  • Phía đông giáp huyện Thới Bình
  • Phía tây giáp Vịnh Thái Lan
  • Phía nam giáp huyện Trần Văn Thời.

Huyện U Minh có diện tích 774,14 km², dân số năm 2019 là 100.876 người, mật độ dân số đạt 130 người/km².

Về điều kiện tự nhiên: U Minh là vùng đồng bằng duyên hải, đất nhiễm mặn phèn nhiều, nhiều kênh, rạch. Vườn quốc gia U Minh Hạ nằm ở huyện này.


Tại đây cũng là nơi có Dự án Khí – Điện – Đạm Cà Mau được xây dựng tại xã Khánh An. Giao thông đi lại của huyện này chủ yếu là đường sông, đường bộ kém phát triển. Cùng với vùng U Minh Thượng, rừng U Minh được mọi người biết đến nhiều trong tác phẩm Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi. Địa bàn huyện này thuộc Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Quy hoạch giao thông ở U Minh chủ yếu bằng đường thủy qua hệ thống kênh rạch. Tuyến đường 14 km với hai làn xe, bề mặt rải nhựa đường nối thành phố Cà Mau với Tổ hợp khí điện đạm Cà Mau là tuyết giao thông huyết mạch trên địa bàn huyện. Những năm gần đây huyện U Minh cũng đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng rất nhiều tuyến đường giao thông liên xã, giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.

Quy hoạch Huyện U Minh, bao gồm thị trấn U Minh (huyện lỵ) và 7 xã: Khánh An, Khánh Hòa, Khánh Hội, Khánh Lâm, Khánh Thuận, Khánh Tiến, Nguyễn Phích.


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0889 577 186 hoặc quét mã QR dưới đây:


Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất 03/2023, huyện U Minh

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 23/01/2023, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 286/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện U Minh.

Theo nội dung quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện U Minh, được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 77.589,31 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 66.844,60 ha; Đất phi nông nghiệp: 10.522,86 ha; Đất chưa sử dụng: 221,85 ha.


Vị trí và diện tích các khu vực chuyển quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện. Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cũng có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn U Minh đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất 2022:

Ngày 27 tháng 01 năm 2022, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 216/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện U Minh.

Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện U Minh, bao gồm: Đất nông nghiệp: 67.960,48 ha; Đất phi nông nghiệp: 9.166,55 ha; Đất chưa sử dụng: 462,27 ha.

Kế hoạch thu hồi đất năm 2022: Đất nông nghiệp: 933,62 ha; Đất phi nông nghiệp: 3,69 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022: Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 828,05 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 225,17 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,43 ha

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022: Đất nông nghiệp: 30,64 ha; Đất phi nông nghiệp: 0,43 ha

Vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được thực hiện theo quyết định nói trên. Được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện U Minh.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, Huyện U Minh
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, Huyện U Minh

Ủy ban nhân dân huyện U Minh có trách nhiệm: Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có) theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, đảm bảo thống nhất và đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện và quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan. Trong đó cần lưu ý, đối với các dự án do Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện U Minh, chưa có trong Danh mục hoặc đã có trong Danh mục nhưng diện tích, loại đất chưa đồng bộ, thống nhất (diện tích lớn hơn, khác loại đất, vị trí,…) với Danh mục đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND , Nghị quyết số 53/NQ-HĐND , Nghị quyết số 54/NQ-HĐND và điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân huyện U Minh có trách nhiệm rà soát, tổng hợp báo cáo, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung vào Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trước khi thực hiện.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Mới đây, ngày 23/2/2023, UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định số 287/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện U Minh.

Theo nội dung quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện U Minh có tổng diện tích tự nhiên trên 77.589 ha. Trong đó, trên 68.2000 ha đất nông nghiệp, hơn 8.800 ha đất phi nông nghiệp và hơn 492 ha đất chưa sử dụng. Thu hồi hơn 513 ha đất nông nghiệp và 3,33 ha đất phi nông nghiệp. Toàn huyện có hơn 557 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 27,55 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 0,09 ha.

Chủ tịch UBND huyện U Minh được giao công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có) theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, đảm bảo thống nhất và đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện và quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì?

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Tài liệu kèm theo:


Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây