Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước gồm công nghiệp và giao thông, của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Theo wikipedia, Huyện Phú Riềng nằm ở trung tâm tỉnh Bình Phước, có vị trí địa lý:


Huyện có diện tích 674,97 km², dân số năm 2019 là 91.450 người, mật độ dân số đạt 85 người/ km².

Ngày 15 tháng 5 năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 931/NQ-UBTVQH13. Theo đó, thành lập huyện Phú Riềng trên cơ sở tách 10 xã: Bình Sơn, Bình Tân, Bù Nho, Long Bình, Long Hà, Long Hưng, Long Tân, Phú Riềng, Phú Trung và Phước Tân thuộc huyện Bù Gia Mập.

Sau khi thành lập, huyện Phú Riềng có 67.497 ha diện tích tự nhiên và 92.016 người với 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 10 xã nói trên. Huyện lỵ đặt tại xã Bù Nho.


Quy hoạch Huyện Phú Riềng, bao gồm 10 xã: Bình SơnBình TânBù Nho (huyện lỵ), Long BìnhLong HàLong HưngLong TânPhú RiềngPhú Trung và Phước Tân.

Huyện Phú Riềng trên bản đồ vệ tinh
Huyện Phú Riềng trên bản đồ vệ tinh

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Phú Riềng

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030: Mới đây, UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Theo đó, vị trí và diện tích các khu vực chuyển quy hoạch được thể hiện trong báo cáo thuyết minh quy hoạchbản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Phú Riềng.

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Bù Nho và xã Bình Sơn, Bình Tân đến 2030. Quy hoạch trên vần phù hợp với đồ án quy hoạch huyện Phú Riềng 1/5000 đến 2030.


Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 Phú Riềng
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 Phú Riềng

Về kế hoạch sử dụng đất 2022:

Ngày 14/4/2022, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 665/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Riềng.


Theo quyết định nói trên thì vị trí các khu đất, công trình, dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 được xác định theo báo cáo thuyết minh, các bảng biểu và bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Phú Riềng.

Phân biệt Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất là sự tính toán, phân bổ đất đai cụ thể về số lượng, chất lượng, vị trí, không gian cho các mục tiêu kinh tế – xã hội , đảm bảo cơ sở khoa học và thực tế của các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội để việc sử dụng đất phù hợp với các điều kiện về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng và từng ngành sản xuất.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kì quy hoạch.

Quy hoạch bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch hoá đất đai. Bởi vì kế hoạch hoá đất đai chính là việc xác định các biện pháp, thời gian để sử dụng đất theo quy hoạch. Do vậy, trong một số trường hợp, quy hoạch hoá đất đai đã bao hàm cả kế hoạch hoá đất đai.

Cần phân biệt rõ:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Quy hoạch công nghiệp tại huyện Phú Riềng

Tỉnh Bình Phước đang xem xét chấp thuận đầu tư của Tập đoàn Cao Su về việc thực hiện xây dựng những Khu công nghiệp tại huyện Phú Riềng trong thời gian tới như:

  • Khu công nghiệp Long Tân rong 282 ha
  • Khu công nghiệp Long Hà rộng 524 ha
  • Khu công nghiệp Phú Riềng Đỏ 1 rộng 158 ha

Bên cạnh đó, huyện Phú Riềng cũng dành 311 ha đất để thực hiện quy hoạch đô thị và xây dựng cụm công nghiệp tại xã Bù Nho. Trong đó: Đất phát triển các khu đô thị là 261 ha; đất cụm công nghiệp Bù nho là 50 ha.

Về thương mại dịch vụ, huyện Phú Riềng cũng có quy hoạch xây dựng và hoàn thiện 05 chợ trên địa bàn gồm: Chợ xã Long Hưng, Chợ Bình Sơn, Chợ Bình Tân, Chợ Phú Trung, Chợ xã Phước Tân.

Ngoài ra, trong kỳ quy hoạch 2021-2030 huyện Phú Riềng cũng sẽ thực hiện quy hoạch nâng cấp hai xã Bù Nho và Phú Riềng thành thị trấn Bù Nho với quy đất 262 ha, thị trấn Phú Riềng với quy đất 193 ha.

Tài liệu kèm theo:


ĐÁT NỀN SỔ HỒNG TẠI BÌNH DƯƠNG
LỰA CHỌN SẢN PHẨM (5X20;5X30;10X20,10X30)


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây