Bản đồ quy hoạch huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam gồm: sử dụng đất, giao thông, xây dựng, công nghiệp, xây dựng đô thị và của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Nông Sơn là một huyện thuộc tỉnh Quảng Nam, nằm ở trung tâm tỉnh Quảng Nam.

Vị trí địa lý:

 • Phía Đông giáp huyện Quế Sơn
 • Phía Tây giáp huyện Nam Giang
 • Phía nam giáp các huyện Hiệp Đức và Phước Sơn
 • Phía Bắc giáp các huyện Duy Xuyên và Đại Lộc.

Huyện Nông Sơn có 6 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 6 xã: Ninh Phước, Phước Ninh, Quế Lâm, Quế Lộc, Quế Trung (huyện lỵ), Sơn Viên.


Quy hoạch giao thông huyện Nông Sơn

Trên địa bàn huyện Nông Sơn có các tuyến giao thông trọng điểm chạy qua như:

 • Tuyến ĐT 611

Ngoài ra trên địa bàn huyện Nông Sơn còn có nhiều tuyến giao thông liên xã, và giao thông nông thôn đã được đầu tư xây dựng những năm gần đây.

Huyện Nông Sơn trên google vệ tinh

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Nông Sơn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:


Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Nông Sơn thời kỳ 2021-2030 với những nội dụng cụ thể như:

Nội dung và phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 gồm:

 • Diện tích, cơ cấu các loại đất
 • Diện tích chuyển mục đích đất sử dụng
 • Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích cụ thể

Vị trí, diện tích các khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỉnh Quảng Nam.


Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Nông Sơn

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 23/3/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 759/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nông Sơn với tổng diện tích tự nhiên 47.163,64 ha được xác định với các loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp 44.092,51 ha
 • Đất phi nông nghiệp 2.771,52 ha
 • Đất chưa sử dụng 299,61 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 của huyện Nông Sơn, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 61,21 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 13,00 ha.
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 0,44 ha.

Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 của huyện Nông Sơn, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp 98,41 ha.
 • Đất phi nông nghiệp 55,17 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 0,78 ha

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 của huyện Nông Sơn: Trong năm huyện Nông Sơn đưa 0,97 ha diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho mịch đích phi nông nghiệp.

Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất huyện Nông Sơn năm 2022 nhằm cụ thể hoá các diện tích đất nhằm phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Vị trí, diện tích các khu vực quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Nông Sơn.

Tài liệu kèm theo:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây