Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn đến 2030, bao gồm: xây dựng, giao thông, công nghiệp và các công trình dự án đưa đất vào sử dụng.

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Na Rì là một huyện nằm ở phía đông tỉnh Bắc Kạn, nằm ở phía Đông tỉnh Bắc Kạn, huyện lỵ là thị trấn Yến Lạc nằm trên quốc lộ 3B, cách thành phố Bắc Kạn 72 km về hướng đông, có vị trí địa lý:

 • Phía Đông giáp huyện Bình Gia và huyện Tràng Định thuộc tỉnh Lạng Sơn
 • Phía Tây giáp huyện Bạch Thông và huyện Chợ Mới
 • Phía Nam giáp huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
 • Phía Bắc giáp huyện Ngân Sơn và huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Quy hoạch huyện Na Rì, bao gồm thị trấn Yến Lạc (huyện lỵ) và 16 xã: Côn Minh, Cư Lễ, Cường Lợi, Dương Sơn, Đổng Xá, Kim Hỷ, Kim Lư, Liêm Thủy, Lương Thượng, Quang Phong, Sơn Thành, Trần Phú, Văn Lang, Văn Minh, Văn Vũ, Xuân Dương.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Na Rì

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:


Ngày 30/8/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1605/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Na Rì.

Theo Điều 1 của Quyết định số 1605/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của huyện Na Rì được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:

 • Đất nông nghiệp 80.269,46 ha,
 • Đất phi nông nghiệp 4.400,54 ha,
 • Đất chưa sử dụng: 629,77 ha.

Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch theo hồ sơ địa chính, bao gồm:


 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.911,08 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1.482,92 ha.
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 1,06 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-203, huyện Na Rì.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Na Rì đến 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Na Rì đến 2030

Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Na Rì cũng có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Yên Lạc đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Na Rì được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.


Về kế hoạch sử dụng đất năm 2021:

Theo nội dung quyết định, phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Na Rì, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp là 81.737,29 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 2.909,39 ha.
 • Đất chưa sử dụng là 653,09 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2021:

 • Đất nông nghiệp là 52,29 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 2,68 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp năm 2021 là 427,64 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp là 231,57 ha.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 1,03 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2021 của huyện Na Rì được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Na Rì
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Na Rì

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2747/QĐ-UBND về việc phê quyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Na Rì.

Theo nội dung quyết định, phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Na Rì, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp là 81,471,11 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 3.177,91 ha.
 • Đất chưa sử dụng là 650,75 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2022:

 • Đất nông nghiệp là 621,38 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 9,43 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp năm 2022 là 549,55 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp là 340,79 ha.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 2,75 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022: Chuyển sang đất phi nông nghiệp là 83,02 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Na Rì được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Tài liệu kèm theo:

Tham khảo thêm:BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây