Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị. Cập nhật đến 23/07/2024

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Krông Búk nằm ở phía bắc tỉnh Đắk Lắk, có vị trí địa lý:

Quy hoạch huyện Krông Búk, bao gồm 7 xã: Chư Kbô (huyện lỵ), Cư Né, Cư Pơng, Ea Ngai, Ea Sin, Pơng Drang, Tân Lập.

Vế kinh tế, huyện có Nông nghiệp và lâm nghiệp là các ngành kinh tế chính của Krông Búk. Các sản phẩm chủ yếu là cà phê, cao su, hồ tiêu, gỗ xẻ,…


Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Krông Búk

Quy hoạch giao thông huyện Krông Búk gồm các tuyến giao thông huyết mạch chạy qua như: Tuyến đường bộ Xuyên Á, tuyến ĐT 6 và nhiều tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã.

Trong thời kỳ 2021-2030, huyện cũng sẽ đầu tư xây dựng và mở rộng một số tuyến đường mới. Do đó, bản đồ quy hoạch giao thông cũng được xác định theo bản đồ quy hoạch hoạch sử dụng đất huyện Krông Búk thời kỳ 2021-2030.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Krông Búk

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 13/5/2022, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 1731/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Krông Búk.


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0911 934 848 hoặc quét mã QR dưới đây:


Cụ thể, phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 với tổng diện tích 35.768 ha. Trong đó:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch:

  • Đất nông nghiệp chuyển qua phi nông nghiệp 2.409,8 ha;
  • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 29,2 ha;
  • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 22,9 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong kỳ quy hoạch: Đất nông nghiệp 13,7 ha; đất phi nông nghiệp 55,3 ha.


Vị trí, diện tích đất các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 được thể hiện trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Búk tỷ lệ 1/25.000; Bản về vị trí, ranh giới, diện tích đất các công trình dự án và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, do Uỷ ban nhân dân huyện Krông Búk xác lập dưới đây.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Krông Búk
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Krông Búk

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk có một phần diện tích được quy hoạch xã trung tâm là Chư Kbô đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Krông Búk được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Ngày 17/01/2023, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 104/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Krông Búk.

Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Krông Búk được quy định theo chỉ tiêu sử dụng đất như sau: tổng diện tích đất nông nghiệp là 32.586,23 ha; đất phi nông nghiệp là 3.114,97 ha; Đất chưa sử dụng: 66,36 ha. (Phụ lục I)

Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu cụ thể như: tổng diện tích đất nông nghiệp là 118,12 ha; đất phi nông nghiệp là 1,97 ha. (Phụ lục II)

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 của huyện Krông Búk, gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 136,57 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 0,28 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,06 ha. (Phụ lục III).

Kế hoạch đưa đất vào sử dụng năm 2023 với đất nông nghiệp là: 0,29 ha; đất phi nông nghiệp là 2,34 ha. (Phụ lục IV)

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Krông Búk được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Krông Búk.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Krông Búk
Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Krông Búk

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 10/01/2024, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 82/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Krông Búk.

Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2024 của huyện Krông Búk được thể hiện trên bản đồ đất với tổng diện tích đất tự nhiên là 35.767,6 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 32.561,7 ha; Đất phi nông nghiệp: 3.141,6 ha; Đất chưa sử dụng: 64,3 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 của huyện Krông Búk được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện.

Thông tin quy hoạch trên địa bàn huyện Krông Búk

Được biết trước đó, UBND huyện Krông Búk đã phê duyệt quyết định quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm đô thị cơ quan hành chính huyện với quy mô 55ha. Trong đó, 46 ha nằm trên địa bàn xã Chư Kbô và trên địa bàn xã Cư Né.

Đến ngày 18/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2244/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Krông Búk.

Theo đó, Phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Krông Búk được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 28/6/2019. Bổ sung 02 dự án vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Krông Búk được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 28/6/2019, gồm:

  • Dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp
  • Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xã Cư Pơng

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của 03 khu đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 28/6/2019, gồm:

  • Đưa ra khỏi quy hoạch sử dụng đất khu đất diện tích 2,0 ha quy hoạch đất cơ sở giáo dục – đào tạo tại xã Pơng Drang.
  • Đưa ra khỏi quy hoạch sử dụng đất đối với khu đất diện tích 0,2 ha quy hoạch đất thương mại, dịch vụ tại xã Ea Sin
  • Đưa ra khỏi quy hoạch sử dụng đất khu đất diện tích 0,3 ha quy hoạch đất cơ sở giáo dục – đào tạo tại xã Tân Lập.

Tài liệu kèm theo:

(Bản đồ quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất huyện Krông Búk (Đắk Lắk) năm 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2050)


Rate this post
Bài trướcBản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đến 07/2024
Bài tiếp theoBản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đến 07/2024

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây