Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang gồm: Xây dựng, công nghiệp và giao thông, của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Cập nhật đến 30/01/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Theo wikipedia, Huyện Kiên Hải nằm ngoài khơi vùng biển Tây Nam. Huyện Kiên Hải có diện tích 24,81 km², dân số năm 2020 là 17.644 người, mật độ dân số đạt 711 người/km².

Hòn Tre là trung tâm hành chính của huyện, cách thành phố Rạch Giá 30 km với khoảng 1 giờ ngồi tàu cao tốc và 2 giờ ngồi tàu gỗ. Xã có diện tích nhỏ nhất, chỉ rộng khoảng 4 km², đỉnh cao nhất là 395 m. Số dân trên 4 ngàn người, họ sinh sống bằng nghề làm vườn, đánh bắt và chế biến thuỷ hải sản. Hòn Tre có nhiều nơi phong cảnh rất hữu tình như Bãi Chén, Động Dừa, Đuôi Hà Bá,… Trong tương lai Hòn Tre sẽ trở thành khu du lịch sinh thái mới của tỉnh Kiên Giang.

Người dân ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề biển. Các đảo của huyện Kiên Hải vẫn còn sơ khai, nhiều phong cảnh đẹp mang đậm nét thiên nhiên.


Năm 2006, Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang bao gồm cả huyện này được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Huyện Kiên Hải được thành lập ngày 14 tháng 1 năm 1983 theo Quyết định số 04-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, bao gồm 6 xã: Bà Lụa, Hòa Đốc, Hòn Nghệ (trung tâm huyện lỵ), Hòn Tre, Lại Sơn và Nam Du.

Ngày 27 tháng 9 năm 1983, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 107-HĐBT. Theo đó:


 • Đổi tên xã Nam Du thành xã An Sơn
 • Đổi tên xã Bà Lụa thành xã Sơn Hải
 • Đổi tên xã Hòa Đốc thành xã Tiên Hải.

Ngày 24 tháng 5 năm 1988, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 92-HĐBT. Theo đó, chuyển xã Tiên Hải về huyện Hà Tiên quản lý.

Ngày 17 tháng 8 năm 2000, Chính phủ ban hành Nghị định 33/2000/NĐ-CP. Theo đó, chuyển 2 xã Hòn Nghệ và Sơn Hải về huyện Kiên Lương quản lý.

Huyện còn lại 3 xã: An Sơn, Hòn Tre (huyện lỵ) và Lại Sơn.


Ngày 26 tháng 7 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2005/NĐ-CP. Theo đó, tái lập xã Nam Du trên cơ sở điều chỉnh 440 ha diện tích tự nhiên và 5.484 người của xã An Sơn. Huyện Kiên Hải có 4 xã trực thuộc như hiện nay.

Huyện Kiên Hải trên bản đồ vệ tinh
Huyện Kiên Hải trên bản đồ vệ tinh

Quy hoạch Huyện Kiên Hải, bao gồm 4 xã: An SơnHòn Tre (huyện lỵ), Lại Sơn và Nam Du.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất 2001/2023, huyện Kiên Hải

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 7/7/2022, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1707/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Kiên Hải.

Theo quyết định, diện tích và cơ cấu sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 của huyện Kiên Hải được xác định với tổng diện tích 2.532,36 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 1.799,46 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 728,55 ha
 • Đất chưa sử dụng: 4,35 ha

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Kiên Hải gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 347,73 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 14,53 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0 ha

Diện tích đưa đất vào sử dụng cho các mục đích trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 của huyện Kiên Hải:

 • Đất nông nghiệp: 212,22 ha
 • Đất phi nông nghiệp là: 139,96 ha.

Vị trí, diện tích đất các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 được thể hiện trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kiên Hải tỷ lệ 1/25.000; Bản về vị trí, ranh giới, diện tích đất các công trình dự án và Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, do Uỷ ban nhân dân huyện Kiên Hải xác lập dưới đây.

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang cũng có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Hòn Tre đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Kiên Hải được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Kiên Hải

Cũng theo Quyết định số 1707/QĐ-UBND về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Kiên Hải.

Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch của huyện Kiên Hải với tổng diện tích tự nhiên: 2.474,91 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 1.832,61 ha;
 • Đất phi nông nghiệp: 334,98 ha;
 • Đất chưa sử dụng: 307,32 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm kế hoạch 2022 của huyện Kiên Hải năm 2022:

 • Đất nông nghiệp: 15,35 ha;
 • Đất phi nông nghiệp: 1,27 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 102,22 ha;
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 2022 của huyện Kiên Hải với loại đất phi nông nghiệp là: 48,43 ha.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Kiên Hải có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất, danh mục công trình, dự án sử dụng đất phân bổ theo địa bàn hành chính cấp xã theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Thông báo thu hồi đất cho người có đất bị thu hồi biết theo đúng nội dung và thời gian quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật Đất đai trước khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất.

Về kế hoạch phát triển kinh tế năm 2022, huyện Kiên Hải:

Ngày 23/2/2022, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội huyện Kiên Hải năm 2022.

Theo đó, kế hoạch phát triển kinh tế năm 2022 của huyện Kiên Hải được tỉnh Kiên Giang phê duyệt gồm các chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế, công nghiệp, thương mại – dịch vụ, du lịch và hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn huyện Kiên Hải.

Tài liệu kèm theo:

Dưới đây là tổng hợp bản đồ quy hoạch các huyện tại tỉnh Kiên Giang:

STT Quận/Huyện  LINK Download
1 Thành phố Phú Quốc https://bit.ly/3l7GoPQ
2 Thành phố Rạch Giá https://bit.ly/3owsiRG
3 Thành phố Hà Tiên https://bit.ly/3owsiHT
4 Huyện Giồng Riềng https://bit.ly/3AwsiVK
5 Huyện Kiên Lương https://bit.ly/3owsiVK
6 Huyện An Minh https://bit.ly/3owsiVK
7 Huyện Gò Quao https://bit.ly/3owsiVK
8 Huyện Châu Thành https://bit.ly/3owsiVK
9 Huyện Hòn Đất https://bit.ly/3owsiVK
10 Huyện Tân Hiệp https://bit.ly/3owsiVK
11 Huyện U Minh Thượng https://bit.ly/3owsiVK
12 Huyện Giang Thành https://bit.ly/3owsiVK
13 Huyện Kiên Hải https://bit.ly/2YhBqlW
14 Huyện Vĩnh Thuận https://bit.ly/3laEauu
15 Huyện An Biên https://bit.ly/2YhBqlW
Nguồn: Theo Vuongphat.com.vnBÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây