Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Gò Công Tây (Tiền Giang), gồm: công nghiệp, giao thông, xây dựng, đô thị. Cập nhật đến 05/03/2024

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện nằm ở phía đông tỉnh Tiền Giang, có vị trí địa lý:

Huyện lỵ là thị trấn Vĩnh Bình nằm cạnh quốc lộ 50, cách thành phố Mỹ Tho khoảng 30 km về hướng đông và thị xã Gò Công khoảng 12 km về hướng tây.

Quy hoạch Huyện Gò Công Tây bao gồm thị trấn Vĩnh Bình (huyện lỵ) và 12 xã: Bình Nhì, Bình Phú, Bình Tân, Đồng Sơn, Đồng Thạnh, Long Bình, Long Vĩnh, Thành Công, Thạnh Nhựt, Thạnh Trị, Vĩnh Hựu, Yên Luông.


Quy hoạch giao thông huyện Gò Công Tây

Trên địa bàn huyện Gò Công Tây có tuyến giao thông huyết mạch chạy qua như:

  • Tuyến Quốc lộ 50
  • Tuyến ĐT 12
  • Tuyến ĐT 12B
  • Tuyến ĐT 827
  • Tuyến ĐT 877
  • Tuyến HL 7, 9

Quy hoạch giao thông huyện Gò Công Tây được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng rất nhiều tuyến đường giao thông liên xã, giao thông nông thôn trên địa bàn huyện. Theo kế hoạch năm 03/2024 về phát triển hạ tầng giao thông, huyện sẽ triển khai xây dựng các công trình giao thông, bao gồm:

STT Tên Công trình Diện tích Địa điểm
a/  Đường tỉnh 11,19  
1  Đường tỉnh 864 nối dài (Đường dọc sông Tiền nối dài) 11,19 Các xã: Vĩnh Hựu, Long Vĩnh, Long Bình, Bình Tân
b/ Đường cấp huyện 11,02  
1 Đường Bắc kênh An Thạnh Thủy (giai đoạn 2) 0,40 TT Vĩnh Bình
2 Đường Tránh Thị trấn Vĩnh Bình 3,56 TT Vĩnh Bình
3 Đường đê sông Tra 6,30 Xã Đồng Sơn
4 Đường huyện 12 0,76 Xã Thạnh Nhựt
c/  Công trình giao thông liên xã, phường 2,84  
1  Đường ranh Thạnh Nhựt-TT Vĩnh Bình 0,10 TT Vĩnh Bình
2  Đường cặp kênh ranh Thạnh Bình (giai đoạn 1) 0,60 TT Vĩnh Bình
3  Đường cặp kênh Bờ Vùng 0,39 TT Vĩnh Bình
4  Đường Bắc kênh Ba Bê 0,49 TT Vĩnh Bình
5  Bờ kè TTVB (Đoạn từ Trường Mầm non đến cầu Nguyễn Hữu Trí) 0,13 TT Vĩnh Bình
6  Đường cặp kênh K23 (mở rộng) 0,24 TT Vĩnh Bình
7  Đường số 3 0,16 TT Vĩnh Bình
8  Đường cặp kênh ranh KP4-KP6 0,44 TT Vĩnh Bình
9  Đường tổ 7+8 0,30 TT Vĩnh Bình
d/  Các tuyến giao thông nông thôn 19,55  
1  Nhánh rẻ số 1 đường 12C 0,20 Xã Đồng Sơn
2  Nhánh rẻ số 2 đường 12C 0,17 Xã Đồng Sơn
3  Đường cặp sông Rạch Kiến 1,20 Xã Đồng Sơn
4  Đường tổ 10 0,45 Xã Đồng Sơn
5  Đường số 2 Khu đô thị Đồng Sơn 0,75 Xã Đồng Sơn
6  Đường số 8 0,39 Xã Đồng Sơn
7  Đường Ba Đâu – Bảy Gai 0,84 Xã Bình Phú
8  Đường Hội Đồng Ba 0,40 Xã Bình Phú
9  Đường Rạch Kênh 0,35 Xã Bình Phú
10  Đường Bà Căn 0,24 Xã Bình Phú
11  Đường kênh Công Điền 1 0,03 Xã Bình Phú
12  Đường Ao Chùa 0,30 Xã Đồng Thạnh
13  Đường Rạch Củi giai đoạn 2 0,28 Xã Đồng Thạnh
14  Đường kênh Năm Việt 0,30 Xã Đồng Thạnh
15  Đường kênh 6 Sưa – 5 Đọt 0,20 Xã Đồng Thạnh
16  Đường kênh T5 0,15 Xã Đồng Thạnh
17  Đường Tứ Giác Hòa Bình 0,10 Xã Đồng Thạnh
18  Đường tổ nhân dân tự quản số 11 nối dài 0,45 xã Thành Công
19  Đường kênh tổ nhân dân tự quản số 10 0,14 xã Thành Công
20  Đường Bình Tây nối dài 0,18 xã Thành Công
21  Đường cặp sông Rầm Vé 0,35 xã Thành Công
22  Đường kênh Ba Tặc 0,50 xã Thành Công
23  Đường cặp kênh Sáu Bảnh 0,35 Xã Bình Nhì
24  Đường kinh liên ấp 0,63 Xã Bình Nhì
25  Đường kinh trụ sở ấp Bình Hòa Đông 0,54 Xã Bình Nhì
26  Đường cặp kinh Màu 0,35 Xã Bình Nhì
27  Đường kinh Mộ Ông Bảo 0,21 Xã Bình Nhì
28  Đường kênh số 1 ấp Thạnh Phong 0,27 Xã Yên Luông
29  Đường kênh số 2 ấp Thạnh Phong 0,15 Xã Yên Luông
30  Đường kênh ranh Long Bình – Phú Quới (đoạn 2) 0,15 Xã Yên Luông
31 Đường cặp sông Gò Gừa 1,67 xã Thạnh Trị
32 Đường kênh xóm Thạnh Hiệp 0,08 xã Thạnh Trị
33 Đường kênh số 2 (Thạnh Hòa Đông) 0,08 xã Thạnh Trị
34 Đường Tổ 2-3 (Thạnh Bình ) 0,04 xã Thạnh Trị
35 Đường liên ấp Thạnh Hòa Tây-
Thạnh Bình
0,08 xã Thạnh Trị
36 Đường cặp kênh số 2 Thạnh Trị Yên Luông 0,08 xã Thạnh Trị
37 Đường Tây Kênh N8 0,60 xã Thạnh Trị
38 Xây dựng 03 cầu trên đường Huyện 15 0,03 Các xã: Thạnh Trị, Thạnh Nhựt, Vĩnh Hựu
39 Đường ranh Thạnh Nhựt-TT Vĩnh Bình 0,14 Xã Thạnh Nhựt
40 Đường tổ 28 ấp Bình Đông 0,30 Xã Thạnh Nhựt
41 Đường ranh Thạnh Nhựt-Vĩnh Bình 0,70 Xã Thạnh Nhựt
42 Đường Mười Huệ 0,10 Xã Thạnh Nhựt
43 Đường Công Điền 0,23 Xã Thạnh Nhựt
44 Đường 6 Lùn (nối dài) 0,01 Xã Thạnh Nhựt
45 Đường Ba Hoa 0,09 Xã Thạnh Nhựt
46 Đường Cặp kênh Năm Sên đoạn 2 (Nâng cấp) Xã Long Vĩnh
47 Đường Bờ Đai đoạn 2 (Nâng cấp) Xã Long Vĩnh
48 Đường cặp kênh Chín Lùn nối dài 0,14 xã Long Vĩnh
49 Đường mộ ông Phủ (đoạn mở rmới) (đoạn đầu ĐT 877- kênh Bờ Đáy) 0,35 xã Long Vĩnh
50 Đường Lộ Rỗi 0,74 xã Bình Tân
51 Đường Lợi An 4 0,05 xã Bình Tân
52 Đường Hòa Thạnh 1 0,03 xã Bình Tân
53 Đường cặp kênh 15 0,20 xã Bình Tân
54  Đường kênh Nam Bà Cò 0,20 xã Bình Tân
55  Đường kênh Ao chuôi 0,17 xã Bình Tân
56  Đường kênh Tám Hưởng 0,14 xã Bình Tân
57  Đưởng kênh  Tám Cai 0,04 xã Bình Tân
58  Đường Xóm Rẩy 0,12 xã Bình Tân
59  Đường Kênh Tư Nò 0,35 xã Bình Tân
60 Bến phà Vàm Giồng 0,16 Xã Vĩnh Hựu
61 Đường Bình An 3 0,16 Xã Vĩnh Hựu
62  Đường Cầu Kênh Năm Triển 0,30 Xã Vĩnh Hựu
63 Đường Bờ Xe Đội III 0,30 Xã Vĩnh Hựu
64 Đường Phú Quý 1 0,30 Xã Vĩnh Hựu
65 Đường An ninh 8 0,09 Xã Vĩnh Hựu
66 Đường An ninh 9 0,18 Xã Vĩnh Hựu
67 Đường Miếu Bà Long Thới (đoạn 3) 0,04 Xã Long Bình
68 Đường kênh Xóm Sau 0,20 Xã Long Bình
69 Đường Nam kênh hạng 2 + 1 cống 0,18 Xã Long Bình
70 Đường Hòa Phú 5 0,11 Xã Long Bình
71 Đường Phi Long Đoạn 2 0,18 Xã Long Bình
72 Đường Hào Mươi nối dài 0,03 Xã Long Bình

Vị trí, diện tích các công trình hạ tầng giao thông sẽ thực hiện trong năm 2022, được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất, huyện Gò Công Tây.


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0911 934 848 hoặc quét mã QR dưới đây:


Về Quy hoạch đô thị

Ngày 19/10/2023, Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị thông qua nội dung các Đồ án Quy hoạch chung xây dựng của 03 xã: Đồng Thạnh, Bình Phú, Bình Tân đến năm 2035.

Bao gồm quy hoạch kiến trúc cảnh quan, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị đất xây dựng, hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước, hệ thống điện, thông tin liên lạc…

Việc xây dựng Đồ án quy hoạch sẽ làm cơ sở thực hiện tốt tiêu chí Quy hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội – quốc phòng – an ninh – xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương.


Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất huyện Gò Công Tây

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 26/12/2022, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3745/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Gò Công Tây.

Theo quyết đinh, nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được xác định với tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Gò Công Tây là 18.447,61. Trong đó:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch đến 2030 được xác định như sau:

  • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.032,57 ha
  • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 204,41 ha
  • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Gò Công Tây.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Gò Công Tây
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Gò Công Tây

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Vĩnh Bình đến 2030.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3360/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Gò Công Tây.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2024 của huyện Gò Công Tây được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024; Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Gò Công Tây.

Tài liệu kèm theo: 

(Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) năm 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050)


4.2/5 - (9 bình chọn)
Bài trướcBản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành (Hậu Giang) đến 03/2024
Bài tiếp theoBản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) đến 03/2024

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây