Bản đồ quy hoạchKế hoạch sử dụng đất huyện Bạch Thông (Bắc Kạn), bao gồm: xây dựng, giao thông, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật đến 31/03/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)


Huyện Bạch Thông nằm ở trung tâm tỉnh Bắc Kạn, có vị trí địa lý:

Huyện có diện tích 545 km² và dân số 31.061 người (năm 2019). Huyện lỵ là thị trấn Phủ Thông nằm trên quốc lộ 3 cách thành phố Bắc Kạn 18 km về hướng bắc.

Quy hoạch huyện Bạch Thông, bao gồm thị trấn Phủ Thông (huyện lỵ) và 13 xã: Cẩm Giàng, Cao Sơn, Đôn Phong, Dương Phong, Lục Bình, Mỹ Thanh, Nguyên Phúc, Quân Hà, Quang Thuận, Sỹ Bình, Tân Tú, Vi Hương, Vũ Muộn.


Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, huyện Bạch Thông

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1236/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bạch Thông.

Theo Điều 1 của Quyết định số 1236/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của huyện Bạch Thông được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm:


Dữ liệu bản đồ được chúng tôi cập nhật liên tục và tải về miễn phí, nếu thấy hữu ích bạn có thể ủng hộ (donate) theo thông tin bên dưới. Xin cảm ơn !!!
Ngân hàng VP Bank / Số TK : 73331102 / Chủ TK : Mai Quang Dũng
Ủng hộ qua ví MOMO qua số điện thoại 0889 577 186 hoặc quét mã QR dưới đây:


Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch theo hồ sơ địa chính, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.556,39 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 345,92 ha.
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 0,2 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-203, huyện Bạch Thông.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Bạch Thông
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Bạch Thông

Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Phủ Thông đến 2030.


Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Bạch Thông được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2744/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Bạch Thông.

Theo nội dung quyết định, phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bạch Thông, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp là 52.510,01 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 2.072,18 ha.
 • Đất chưa sử dụng là 67,72 ha.

Kế hoạch thu hồi các loại đất:

 • Đất nông nghiệp là 273,59 ha.
 • Đất phi nông nghiệp là 15,13 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp năm 2022 là 326,96 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp là 142,32 ha.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 0 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022: Chuyển sang đất phi nông nghiệp là 1,35 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Bạch Thông được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Bạch Thông
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Bạch Thông

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2657/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bạch Thông.

Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Bạch Thông với tổng diện tích đất nông nghiệp là 52.603,40 ha; đất phi nông nghiệp là 1.978,94 ha; Đất chưa sử dụng: 67,58 ha.

Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 huyện Bạch Thông với tổng diện tích đất nông nghiệp là 157,62 ha; đất phi nông nghiệp là 17,14 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 huyện Bạch Thông gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 180,78 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 77,71 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng với tổng diện tích đất phi nông nghiệp là 0,89 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tỷ lệ 1/25.000, nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Bạch Thông.

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Tài liệu kèm theo:

Tham khảo thêm:


Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây