Trang chủ Dự án Bắc Giang xây dựng Tuyến đường trục kết nối từ thị trấn...

Bắc Giang xây dựng Tuyến đường trục kết nối từ thị trấn Vôi đi xã Tân Thanh – Dương Đức

67
0

Tuyến đường trục kết nối từ thị trấn Vôi đi xã Tân Thanh – Dương Đức, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 4,02 km, gồm 03 đoạn.

Một góc huyện Lạng Giang
Một góc huyện Lạng Giang

Thông tin dự án


 • Tên dự án: Tuyến đường trục kết nối từ thị trấn Vôi đi xã Tân Thanh – Dương Đức.
 • Địa điểm thực hiện: Tại các xã Tân Thanh, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
 • Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang
 • Phạm vi: Dự án được thực hiện các xã Tân Thanh và xã Dương Đức, huyện Lạng Giang
 • Quy mô của dự án: Đầu tư xây dựng công trình theo quy mô đường cấp III- đồng bằng
 • Hạng mục đầu tư: Nền đường, mặt đường, công trình thoát nước, công trình cầu, hệ thống điện chiếu sáng và an toàn giao thông.
 • Nhu cầu sử dụng đất: Khoảng 13,3ha

Dự an đầu tư xây dựng tuyến đường trục kết nối từ thị trấn Vôi đi xã Tân Thanh – Dương Đức theo định hướng quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Lạng Giang.

 • Điểm đầu Km0+00 giao tại ngã ba giữa Tuyến đường trục kết nối từ khu đô thị phía Tây thị trấn Vôi với ĐT295 và Tuyến đường nối từ ĐT292 qua KCN An Hà, huyện Lạng Giang đến đường vành đai Đông Bắc thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;
 • Điểm cuối tại Km4+020 (theo lý trình cộng dồn của 3 đoạn tuyến) giao tại ngã ba tuyếb đường trục kết nối từ đường huyện Nghĩa Hưng – Dương Đức đi UBND xã Dương Đức và tuyến đường trục Nghĩa Hưng – Dương Đức tạo thành ngã tư thuộc xã Dương Đức, huyện Lạng Giang.

Tuyến có tổng chiều dài khoảng 4,02 km, gồm 03 đoạn như sau:

 • Đoạn tuyến 1: Chiều dài L1=1.784,70m: Điểm đầu: Km0+00 nối tiếp và kết nối vào điểm cuối dự án Tuyến đường trục kết nối từ khu đô thị phía Tây thị trấn Vôi với ĐT.295; điểm cuối Km1+784,7 tại khu dân cư Mải Hạ, xã Tân Thanh.
 • Đoạn tuyến 2: Chiều dài L2=792,05m: Điểm đầu Km0+00 nối tiếp vào điểm cuối đoạn tuyến 1, tại khu dân cư Mải Hạ, xã Tân Thanh; Điểm cuối Km0+792 giao cắt với dự án Tuyến đường trục từ thị trấn vôi đi đường Nghĩa Hưng- Tiên Lục- Dương Đức (tại Km4+240).
 • Đoạn tuyến 3: Chiều dài L3=1.449,02m: Điểm đầu Km0+00 giao cắt với dự án Tuyến đường trục từ thị trấn vôi đi đường Nghĩa Hưng- Tiên Lục- Dương Đức (tại Km4+625); điểm cuối Km1+449 kết nối với tuyến đường trục kết nối từ đường huyện Nghĩa Hưng – Dương Đức đi UBND xã Dương Đức và giao cắt với tuyến đường trục Nghĩa Hưng – Dương Đức tạo thành ngã tư thuộc xã Dương Đức, huyện Lạng Giang.

Ngày 4/8/2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 782/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Tuyến đường trục kết nối từ thị trấn Vôi đi xã Tân Thanh – Dương Đức”.


Theo quyết định, Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Tuyến đường trục kết nối từ thị trấn Vôi đi xã Tân Thanh – Dương Đức” (sau đây gọi là Dự án) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang
(sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại xã Tân Thanh và xã Dương Đức, huyện Lạng Giang với các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định này.

Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Tham khảo thêm: 


Quy hoạch xây dựng giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đến 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang đến 2030
BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây